ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลอดเลือดขอดในหลอดอาหาร"

หน้าใหม่: {{สั้นมาก}} {{Infobox medical condition (new) | name = หลอดเลือดขอดในหลอดอาหาร<br>Esophageal varic...
(หน้าใหม่: {{สั้นมาก}} {{Infobox medical condition (new) | name = หลอดเลือดขอดในหลอดอาหาร<br>Esophageal varic...)
(ไม่แตกต่าง)
29,135

การแก้ไข