ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพสนาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''กองทัพสนาม''' (หรือเรียกสั้น ๆ ว่า '''กองทัพ''') เป็นรูปขบวนทางทหารในกองทัพหลายประเทศ ประกอบด้วยกำลังพลสอง[[กองทัพน้อย]]หรือกว่านั้น และอาจเป็นหน่วยรองของ[[กลุ่มหมู่กองทัพ]] (army group) กองทัพสนามหนึ่งมีกำลังพลประมาณ 100,000 ถึง 150,000 นาย
 
ปกติมีการตั้งชื่อหรือกำหนดหมายเลขแก่กองทัพสนามหนึ่ง ๆ เพื่อแยกแยะจาก "กองทัพบก" ที่หมายถึงกองทัพภาคพื้นดินทั้งหมดของประเทศ ในภาษาอังกฤษ ลีลาการตั้งชื่อกองทัพสนามใช้เลขคำ เช่น "กองทัพที่ 1" (First Army) ส่วนกองทัพน้อยปกติแยกโดยใช้เลขโรมัน เช่น กองทัพน้อยที่ 1 จะเขียนว่า "I Corps" และรูปขบวนหน่วยรองใช้จำนวนเชิงอันดับที่ เช่น "กองพลที่ 1" (1st Division) กองทัพสนามอาจได้รับชื่อภูมิศาสตร์นอกเหนือไปจากหรือแทนชื่อจำนวน เช่น กองทัพไรน์บริเตน กองทัพนีเมนหรือกองทัพอีเจียน (หรือกองทัพที่ 4)