ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:เจ้าจามรีวงศ์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
พีรวงค์ ย้ายหน้า พูดคุย:เจ้าจามรีวงศ์ ไปยัง พูดคุย:แม่เจ้าจามรีวงศ์ ทับหน้าเปลี่ยนทาง
(แอนเดอร์สัน ย้ายหน้า พูดคุย:แม่เจ้าจามรีวงศ์ ไปยัง พูดคุย:เจ้าจามรีวงศ์ ทับหน้าเปลี่ยน...)
(พีรวงค์ ย้ายหน้า พูดคุย:เจ้าจามรีวงศ์ ไปยัง พูดคุย:แม่เจ้าจามรีวงศ์ ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
812

การแก้ไข