ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตมีนบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| flower =
| area = 63.645<ref name="ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร">ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร. [http://203.155.220.230/Internet/esp/frame.asp สถิติจำนวนประชากรและบ้านในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายแขวงและเขต ณ เดือน ธันวาคม 2550.] สืบค้น 20 กันยายน 2552.</ref>
| population = 142,311<ref>สำนักบริหารการทะเบียน . กรมการปกครอง . กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. '''"สถิติประชากรและบ้าน - จำนวนประชากรแยกรายอายุ'''." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/upstat_age.php http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/upstat_age.php]. สืบค้น 23 มกราคม 2562.</ref>
| population_as_of = 2561
| density = 2,236.01
| website = http://www.bangkok.go.th/minburi
}}
'''เขตมีนบุรี''' เป็น 1 หนึ่งใน 50 ห้าสิบ[[รายชื่อเขตการปกครองในของกรุงเทพมหานคร|เขตการปกครอง]]ของ[[กรุงเทพมหานคร]] อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก(กลุ่มเขตศรีนครินทร์) สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองและลำรางไหลผ่านหลายสาย ในอดีตเป็นเรือกสวนไร่นา บ่อปลา นาบัว และไร่หญ้า แต่ปัจจุบันเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากพื้นที่หลายแห่งถูกเปลี่ยนสภาพเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่น หมู่บ้าน อาคารพาณิชย์ สถานที่ประกอบการทั้งเล็กและขนาดใหญ่
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
 
== ที่มาของชื่อเขต ==
คำว่า ''มีนบุรี'' แปลว่า "เมืองปลา" เป็นนามที่[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]พระราชทานให้กับเมืองใหม่ที่ตั้งขึ้นในปี [[พ.ศ. 2445]]<ref name="สำนักงานเขตมีนบุรี">สำนักงานเขตมีนบุรี. [http://203.155.220.239/subsite/index.php?strOrgID=001045&strSection=aboutus&intContentID=389 ความเป็นมาของเขตมีนบุรี.] สืบค้น 20 กันยายน 2552.</ref> โดยรวม[[เขตคลองสามวา|อำเภอคลองสามวา]] [[เขตลาดกระบัง|อำเภอแสนแสบ]] [[เขตหนองจอก|อำเภอหนองจอก]] และอำเภอเจียรดับ (ปัจจุบันอยู่ในเขตหนองจอก) เข้าไว้ในเขตการปกครองของเมือง เหตุที่ใช้ชื่อว่าเมืองปลาเนื่องจากตำบลแสนแสบเป็นบริเวณที่มีบ่อปลามาก และเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อ[[อำเภอธัญบุรี|เมืองธัญญบุรี]]ที่แปลว่า "เมืองข้าว"<ref name="สำนักงานเขตมีนบุรี"/>
 
== ประวัติ ==
เขตมีนบุรีในอดีตเป็นท้องที่หนึ่งของ '''[[เขตคลองสามวา|อำเภอคลองสามวา]]''' ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งทางทิศตะวันออกของ[[มณฑลกรุงเทพ]] ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2445]] [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดเกล้าฯ ให้รวมท้องที่อำเภอคลองสามวากับอำเภอข้างเคียงอีก 3 อำเภอตั้งขึ้นเป็นเมืองใหม่และพระราชทานนามว่า "[[จังหวัดมีนบุรี|เมืองมีนบุรี]]"<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=19|issue=23|pages=464|title=แจ้งความกระทรวงนครบาล|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2445/023/464_1.PDF|date=7 กันยายน 2445|language=}}</ref> อำเภอคลองสามวาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น '''อำเภอเมือง'''<ref name="สำนักงานเขตมีนบุรี"/> เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมือง (จังหวัด) แห่งนี้
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2474]] จังหวัดมีนบุรีถูกยุบรวมเข้ากับ[[จังหวัดพระนคร]] เพื่อประหยัดงบประมาณราชการ<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=48|issue=|pages=576-578|title=พระบรมราชโองการ ประกาศ ยุบรวมท้องที่บางมณฑลและบางจังหวัด|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/A/576.PDF|date=21 กุมภาพันธ์ 2474|language=}}</ref> เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำหลัง[[สงครามโลกครั้งที่ 1]] อำเภอที่เป็นที่ตั้งของจังหวัดมีนบุรีเดิมจึงมีชื่อเรียกว่า '''อำเภอมีนบุรี''' จากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งสุขาภิบาลมีนบุรีขึ้นในปี [[พ.ศ. 2498]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=72|issue=74 ง ฉบับพิเศษ|pages=1-2|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลมีนบุรี อำเภอมีนบุรี จังหวัดพระนคร|http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/074/1.PDF|date=17 กันยายน 2498|language=}}</ref> <!--โอนเอาตำบลแสนแสบจาก[[เขตลาดกระบัง|อำเภอลาดกระบัง]]มาอยู่ในการปกครองของอำเภอมีนบุรีในปี [[พ.ศ. 2500]]--> ประกาศตั้งตำบลทรายกองดินใต้ แยกจากตำบลทรายกองดินในปี [[พ.ศ. 2505]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=79|issue=46 ง|pages=1239-1241|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่อำเภอมีนบุรี จังหวัดพระนคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/046/1239.PDF|date=15 พฤษภาคม 2505|language=}}</ref> และขยายเขตสุขาภิบาลมีนบุรีให้ครอบคลุมทั้งอำเภอด้วย<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=80|issue=38 ง|pages=1199-1200|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลมีนบุรี จังหวัดพระนคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/038/1199.PDF|date=23 เมษายน 2506|language=}}</ref> ในปีถัดมา
 
อำเภอมีนบุรีได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น '''เขตมีนบุรี''' หลังจากการรวมจังหวัดพระนครกับ[[จังหวัดธนบุรี]]เข้าด้วยกันเป็น[[นครหลวงกรุงเทพธนบุรี]]และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น[[กรุงเทพมหานคร]]เมื่อปี [[พ.ศ. 2515]] แบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น[[แขวง]] รวม 7 แขวง และในที่สุดเมื่อปี [[พ.ศ. 2540]] ได้มีประกาศ[[กระทรวงมหาดไทย]]เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตมีนบุรี แยก 5 แขวงทางด้านเหนือของเขต ไปจัดตั้งเป็น[[เขตคลองสามวา]]<ref name="ตั้งเขตคลองสามวา">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=114|issue=พิเศษ 108 ง|pages=25-30|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตมีนบุรี และตั้งเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/108/25.PDF|date=18 พฤศจิกายน 2540|language=}}</ref> ทำให้เขตมีนบุรีเหลือพื้นที่ปกครองอยู่ 60 [[ตารางกิโลเมตร]]เศษ ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของกรุงเทพมหานคร
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
126,621

การแก้ไข