พอล-ฟิลิป โฮเอินโซลเลิร์น

พอล-ฟิลิป โฮเอินโซลเลิร์น (อังกฤษ: Paul-Philippe Hohenzollern) เป็นโอรสคนแรกของเจ้าชายเมอร์เซียแห่งโฮเฮนโซเลน กับเฮเลา พระชายาคนแรก เป็นหลานปู่คนแรกของคาโรลที่ 2 แห่งโรมาเนีย เป็นหลานอาคนแรกของมีไฮที่ 1 แห่งโรมาเนีย แต่โรมาเนียได้เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว พระบรมวงศานุวงศ์ไม่มีสิทธิ์ครองราชย์แต่สามารถพำนักและปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ดังเดิมในฐานะพระราชวงศ์ พอลเองก็เช่นกัน ทำให้ประชาชนทั่วไปยกย่องให้เป็น เจ้าชายแห่งโรมาเนีย

พอล-ฟิลิป โฮเอินโซลเลิร์น
เกิด13 สิงหาคม พ.ศ. 2491 (75 ปี)
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
มีชื่อเสียงจากพระราชนัดดาในคาโรลที่ 2 แห่งโรมาเนีย
พระราชภาติยะในมีไฮที่ 1 แห่งโรมาเนีย
คู่สมรสรีอา ทรัฟเฟิล
บุตรคาโรล เฟอร์ดินานด์ โฮเอินโซลเลิร์น
บิดามารดาเจ้าชายเมอร์เซียแห่งโฮเฮนโซเลน
เฮเลนา

อ้างอิง แก้