มาร์กาเรตาแห่งโรมาเนีย

มาร์กาเรตาแห่งโรมาเนีย (โรมาเนีย: Margareta a României) หรือ พระนางมาร์กาเรตา ผู้พิทักษ์พระราชบัลลังก์โรมาเนีย (อังกฤษ: Her Majesty Margareta, the Custodian of the Romanian Crown) อดีตเจ้าหญิงแห่งโฮเฮนโซลเลิร์น (26 มีนาคม พ.ศ. 2492) เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชาธิบดีมีไฮที่ 1 แห่งโรมาเนียกับสมเด็จพระราชินีแอนน์แห่งโรมาเนีย พระอัครมเหสี พระองค์ทรงอยู่ในลำดับการสืบราชบัลลังก์อังกฤษ พระราชบิดาของพระองค์ทรงแต่งตั้งให้พระองค์เป็นรัชทายาทอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2540

มาร์กาเรตาแห่งโรมาเนีย
Princess Margarita of Romania.JPG
ผู้พิทักษ์พระราชบัลลังก์โรมาเนีย
ดำรงพระยศ30 ธันวาคม พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
พระราชสวามีเจ้าชายราดูแห่งโรมาเนีย
ราชวงศ์โฮเอ็นโซลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีไมเคิลที่ 1 แห่งโรมาเนีย
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีแอนน์แห่งโรมาเนีย
พระราชสมภพ26 มีนาคม พ.ศ. 2492 (72 ปี)
ลายพระอภิไธย

พระนางมาร์กาเรตาไม่มีพระราชโอรสธิดา ดังนั้นรัชทายาทลำดับต่อไปคือเจ้าหญิงเอเลนาแห่งโรมาเนียพระขนิษฐาของพระองค์ รวมทั้งในรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดในปี พ.ศ. 2466 ได้มีการจัดตั้งลำดับการสืบราชบัลลังก์โรมาเนียโดยใช้กฎหมายแซลิก ที่กล่าวว่าเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตตาและพระขนิษฐาทั้งหมดจะไม่สามารถสืบราชสมบัติต่อ

ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สมเด็จพระราชาธิบดีไมเคิลที่ 1 ทรงแต่งตั้งเจ้าหญิงมาร์กาเรตาเป็น "มกุฎราชกุมารีแห่งโรมาเนีย" และ "ผู้พิทักษ์พระราชบัลลังก์โรมาเนีย" (Custodian of the Romanian Crown) สมเด็จพระราชาธิบดีไมเคิลที่ 1 ทรงเสนอให้รัฐบาลโรมาเนียให้พิจารณาฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ และควรล้มเลิกกฎหมายแซลิกแห่งการสืบราชบัลลังก์ และ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีมีไฮที่ 1 แห่งโรมาเนีย พระองค์ได้รับการสืบต่อเป็นผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์แห่งโรมาเนีย

พระเกียรติยศแก้ไข

พระราชอิสริยยศแก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
พระนางมาร์กาเรตา ผู้พิทักษ์พระราชบัลลังก์แห่งโรมาเนีย
 
ธงประจำพระอิสริยยศ
 
ตราประจำพระองค์
การทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท (Her Majesty)
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพระพุทธเจ้าข้า/เพคะ (Your Majesty)
ลำดับโปเจียม1
  • เจ้าหญิงมาร์กาเรตาแห่งโรมาเนีย เจ้าหญิงแห่งโฮเฮนโซลเลิร์น (Her Royal Highness Princess Margareta of Romania, Princess of Hohenzollern, 26 มีนาคม พ.ศ. 2492 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550)
  • เจ้าหญิงมาร์กาเรตา มกุฎราชกุมารีแห่งโรมาเนีย เจ้าหญิงแห่งโฮเฮนโซลเลิร์น ผู้พิทักษ์พระราชบัลลังก์แห่งโรมาเนีย (Her Royal Highness Crown Princess Margareta of Romania, Princess of Hohenzollern, Custodian of the Crown of Romania, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)
  • เจ้าหญิงมาร์กาเรตา มกุฎราชกุมารีแห่งโรมาเนีย ผู้พิทักษ์พระราชบัลลังก์แห่งโรมาเนีย (Her Royal Highness Crown Princess Margareta of Romania, Custodian of the Crown of Romania, 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
  • พระนางมาร์กาเรตา ผู้พิทักษ์พระราชบัลลังก์แห่งโรมาเนีย (Her Majesty Margareta, the Custodian of the Crown of Romania, 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า มาร์กาเรตาแห่งโรมาเนีย ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีมีไฮที่ 1    
ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์โรมาเนีย
(ภายใต้กฎหมาย)
(ราชวงศ์โฮเฮนโซเลน-ซิกมารินเกน)

(พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)
  ปัจจุบัน