พระเจ้าฮย็องจงแห่งโครยอ

พระเจ้าฮย็องจงแห่งโครยอ (เกาหลี현종; ฮันจา顯宗; อาร์อาร์Hyeonjong; เอ็มอาร์Hyǒnjongค.ศ. 992 - ค.ศ. 1031) พระมหากษัตริย์ องค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์โครยอ (ค.ศ. 1009 - ค.ศ. 1031) พระนามเดิมว่า เจ้าชายวัง ซุน (왕순, 王詢) เป็นพระราชโอรสของพระนางฮอนจอง ตระกูลฮวางโบ แห่งเมืองฮวางจู (헌정왕후 황보씨, 獻貞王后) อดีตองค์ราชินีของพระเจ้าคยองจง กับพระราชสวามีใหม่ของพระนางคือเจ้าชายวัง อุก แห่งเมืองคยองจู (왕욱, 王郁) ภายหลังเจ้าชายวังซุนได้รับอิสริยยศเป็น องค์ชายแทยาง (대량원군, 大良院君) เล่าว่าครั้งทรงพระครรภ์พระนางฮอนจองมีนิมิตว่าพระองค์ได้ขึ้นไปบนยอดเขาสูง แล้วเห็นคลื่นสาดซัดไล่ลงมาจากเขา และคลื่นน้ำนั้นได้กลายเป็นทะเลสีเงินแทน จากบันทึกในยุคสามอาณาจักรเล่าว่า พระราชินีมุนมยอง พระมเหสีของพระเจ้ามูยอลแห่งซิลลาก็ทรงนิมิตเช่นเดียวกัน พระนางได้ให้กำเนิดพระเจ้ามุนมูผู้รวบรวมสามอาณาจักร และพระเจ้าฮย็องจงก็ทรงเป็นกษัตริย์ที่สามารถรวบรวมดินแดนทางเหนือของโครยอกลับคืนมาได้สำเร็จ

พระเจ้าฮย็องจงแห่งโครยอ

고려 현종
พระมหากษัตริย์องค์ที่ 8 แห่งโครยอ
ครองราชย์ค.ศ. 1009 - ค.ศ. 1031
รัชกาลก่อนหน้ามกจง
รัชกาลถัดไปทอกจง
พระมเหสี원정왕후
원화왕후
พระนางว็อนซองวอนซอง ตระกูล คิม
원혜왕후
원용왕후
원목왕후
원평왕후
고려 현종
พระราชบิดาองค์ชายแทยาง
พระราชมารดาพระนางฮอนจอง
พระเจ้าฮย็องจงแห่งโครยอ
ฮันกึล
현종
ฮันจา
顯宗
อาร์อาร์Hyeonjong
เอ็มอาร์Hyǒnjong
ชื่อเกิด
ฮันกึล
왕순
ฮันจา
王詢
อาร์อาร์Wang Sun
เอ็มอาร์Wang Sun
ชื่อสุภาพ
ฮันกึล
안세
ฮันจา
安世
อาร์อาร์Anse
เอ็มอาร์Anse

พระเจ้าฮย็องจงเมื่อครองราชย์แล้วก็แต่งตั้งพระราชบิดาเจ้าชายวัง อุก เป็น พระเจ้าอานจง (안종, 安宗) พระเจ้าฮย็องจงนั้นทรงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขุนนางกลุ่มซิลลาในค.ศ. 1010 พระราชาเหลียวเซิ่งจง (遼聖宗) เห็นทางโครยอกำลังวุ่นวายกับการแก่งแย่งอำนาจ จึงฉวยโอกาสส่งทัพมารุกราน[1] โดยพระราชาเซิ่งจงนำทัพมาด้วยพระองค์เอง คังโจนำทัพโครยอออกไปต้านแต่พ่ายแพ้และถูกจับ พระราชาเซิ่งจงบังคับให้คังโจยอมโค้งคำนับพระองค์ ซึ่งคังโจไม่ยอม จึงถูกสังหาร ณ ที่นั่น

ทัพคิตันเข้าล้อมเมืองเปียงยาง ข่าวการเสียชีวิตของคังโจทำให้ราชสำนักตื่นตระหนกและเรียกร้องให้ยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข แต่พระเจ้าฮย็องจงทรงพระทัยเย็นและมีพระราชโองการให้จัดตั้งกองทัพไปต้านทัพเหลียว และพระเจ้าฮย็องจงทรงลี้ภัยไปทางตอนใต้ พระราชาเซิ่งจงทรงนำทัพบุกถึงแคซอง เผาทำลายเมืองจนย่อยยับ พระราชาเซิ่งจงนำทัพคิตันตามจับตัวพระเจ้าฮย็องจงที่ทรงลี้ภัยไปทางใต้ แต่พระนางชอนชูได้นำทหารมาช่วยเหลือพระเจ้าฮย็องจงลี้ภัยไปชุงจู แต่พระนางชุงจูได้ขับไล่พระเจ้าฮย็องจงไปจากชุงจูเนื่องจากเกรงว่าทัพคิตันจะมาทำลายวังชุงจู พอทัพคิตันมาถึงชุงจูพระนางชุงจูได้นำทัพคิตันไปจับพระเจ้าฮย็องจง แต่พระนางชอนชูมาช่วยไว้พร้อมทั้งสังหารพระนางชุงจูและทัพคิตัน พระนางชอนชูได้พาพระเจ้าฮย็องจงไปลี้ภัยที่เมืองคยองจู คิมอึนบูได้ออกมาต้อนรับและถวายบุตรสาวของตนให้เป็นชายาของพระเจ้าฮย็องจง พระเจ้าฮย็องจงจึงทรงพยายามจะเจรจาสงบศึก แต่พระราชาเซิ่งจงทรงเรียกร้องมากเกินไป โดยโครยอจะต้องยกป้อมปราการหกแห่งทางเหนือให้คิตัน และพระเจ้าฮย็องจงต้องไปคารวะพระราชาเซิ่งจงที่เมืองเหลียวหยาง

เมื่อการเจรจาไม่เป็นผล ใช่ว่าฝ่ายอาณาจักรเหลียวจะได้รับชัยชนะ เพราะสายส่งเสบียงของอาณาจักรเหลียวมีสายเดียวและหากถูกตัดทัพเหลียวทั้งหมดจะต้องอดตายในโครยอ พระราชาเซิ่งจงจึงทรงตัดสินพระทัยถอนทัพกลับใน ค.ศ. 1014 ระหว่างเดินทางกลับฝ่ายโครยอได้โอกาสบุกเข้าโจมทีกองทัพเหลียวหลายครั้ง มีชาวเหลียวเสียชีวิตตอนถอยไปมากกว่าตอนบุกมาเสียอีก พระเจ้าฮย็องจงทรงย้ายราชสำนักกลับมาที่แคซอง ซึ่งบรรดาขุนนางก็ถกเถียงกันอย่างหนักว่าควรจะสวามิภักดิ์ราชวงศ์เหลียวหรือไม่ จึงทำให้พระนางชอนชูมาจัดการกับขุนนางที่คิดยอมแพ้

ในค.ศ. 1018 ทัพคิตันบุกเข้ามาอีกครั้งนำโดยเสี้ยวไป่หยา (蕭排押) แต่ทัพโครยอสามารถต้านทานไว้ได้และแม้เสี้ยวไป่หยาจะพยายามบุกมาให้ถึงแคซองแต่ก็การต่อต้านก็หนักขึ้น จนเสี้ยวไป่หยาตัดสินใจจะถอนทัพกลับแต่กลับไม่ได้เพราะทัพโครยอขวางอยู่ ระหว่างการถอยกลับนายพลคังกัมชาน (강감찬, 姜邯贊) นำทัพโครยอเข้ากำจัดทัพเหลียวที่อ่อนแอ มีชาวคิตันรอดชีวิตกลับไปน้อยมาก จึงเป็นการบุกเกาหลีครั้งสุดท้ายของราชวงศ์เหลียว ภายหลังอาณาจักรเหลียวของชาวคิตันก็ล่มสลายลง

หลังจากสงครามสงบลงพระเจ้าฮย็องจงได้แต่งตั้งบุตรสาวของคิมอึนบูมาเป็นองค์ราชินีทั้งสามพระองค์ และแต่งตั้งพระนางชอนชูเป็นพระพันปีและให้พระนางซอนจองพระมเหสีพระเจ้ามกจงมาอยู่ในวัง ในปี ค.ศ. 1029 พระนางชอนชูได้สวรรคต

พระเจ้าฮย็องจงเสด็จสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 1031 รวมพระชนมายุได้ 39 พรรษา

พระราชวงศ์ แก้

 • พระราชบิดา พระเจ้าอานจง แห่ง คยองจู (안종) พระราชโอรสของพระเจ้าแทโจ กับพระนางซินซอง
 • พระราชมารดา พระนางฮอนจอง ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู (헌정왕후 황보씨, 獻貞王后) พระราชธิดาของพระเจ้าแทจง กับ พระนางซอนอึย
 • พระราชมาตุฉา พระนางฮอนแอ ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู (헌애왕후 황보씨, 獻哀王后) พระราชธิดาของพระเจ้าแทจง กับ พระนางซอนอึย

พระมเหสี

 • พระนางวอนจอง ตระกูลคิม (원정왕후, 元貞王后) พระราชธิดาของพระเจ้าซองจงกับพระนางมุนฮวา
 • พระนางวอนฮวา ตระกูลเช (원화왕후, 元和王后) พระราชธิดาของพระเจ้าซองจง กับพระสนมยอนชาง ตระกูล เช
 • พระนางว็อนซ็อง ตระกูล คิม(원성왕후, 元成王后) ธิดาของ คิมอึนบู
 • พระนางวอนฮเย ตระกูลคิม (원혜왕후, 元惠王后) ธิดาของ คิมอึนบู
 • พระนางวอนพยอง ตระกูลคิม (원평왕후 元平王后) ธิดาของ คิมอึนบู
 • พระนางวอนยอง ตระกูลยู 원용왕후 유씨 (元容王后) พระธิดา เจ้าชายคยองจาง
 • พระนางวอนม๊ก ตระกูลซอ 원목왕후 서씨 (元穆王后)

พระชายา

 • พระชายาวอนจิลควีบี ตระกูลวัง 원질귀비 왕씨 (元質貴妃)
 • พระชายาควีบี ตระกูลยู 귀비 유씨 (貴妃)
 • พระชายาวอนซุนซุกบี ตระกูลคิม 원순숙비 김씨 (元順淑妃)

พระสนม

 • พระสนมคุงอิน ตระกูลฮัน 궁인 한씨 (宮人)
 • พระสนมคุงอิน ตระกูล ลี 궁인 이씨 (宮人)
 • พระสนมคุงอิน ตระกูล ปาร์ค 궁인 박씨 (宮人)

พระราชโอรส

 • เจ้าชายฮโยจอง 효정공주 (孝靜公主) พระราชโอรสของพระนางวอนฮวา ตระกูล แช
 • เจ้าชายชอนซูจอน 천수전주 (天壽殿主) พระราชโอรสของพระนางวอนฮวา ตระกูล แช
 • เจ้าชายยอนคยอง (연경군, 延慶君) พระราชโอรสของพระนางวอนซอง ตระกูล คิม
 • เจ้าชายพยองยาง (평양군, 平壤君) พระราชโอรสของพระนางวอนซอง ตระกูล คิม
 • เจ้าชายนักรัง (낙랑군, 樂浪君) พระราชโอรสของพระนางวอนฮเย ตระกูล คิม
 • เจ้าชายพยองยาง 평양공 (平壤公) พระราชโอรสของพระนางวอนฮเย ตระกูลคิม
 • เจ้าชายกอมคโยแทซา 검교태사 (檢校太師) พระราชโอรสของพระสนมคองอิน ตระกูล ฮัน

พระราชธิดา

 • พระนางอินพยอง 인평왕후 (仁平王后) พระราชธิดาของพระนางวอนซอง
 • เจ้าหญิงคยองซุก 경숙공주 (景肅公主) พระราชธิดาของพระนางวอนซอง
 • พระนางฮโยซา 효사왕후 (孝思王后) พระราชธิดาของพระนางวอนฮเย
 • เจ้าหญิงฮโยคยอง 효경공주 (孝敬公主) พระราชธิดาของพระนางวอนพยอง
 • พระนางคยองจอง 경성왕후 (敬成王后) พระราชธิดาของพระสนมวอนซอนซุกบี

ก่อนหน้า พระเจ้าฮย็องจงแห่งโครยอ ถัดไป
พระเจ้ามกจง   พระมหากษัตริย์แห่งโครยอ
(พ.ศ. 1552 - พ.ศ. 1574)
  พระเจ้าทอกจง