พระเจ้าทอกจง เสด็จครองราชย์เมื่อปีค.ศ. 1031-1034 พระเจ้าทอกจงเป็นพระโอรสของพระเจ้าฮย็อนจงแห่งโครยอ สมัยของพระองค์นั้นทรงขอร้องให้เผ่าคิตันส่งเชลยสงครามชาวโครยอกลับประเทศแต่ถูกปฏิเสธ พระองค์จึงได้สร้างป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ริมฝั่งแม่น้ำยาลู เพื่อป้องกันการรุกรานของเผ่าคิตัน

พระเจ้าทอกจง
ฮันกึล
덕종
ฮันจา
德宗
อาร์อาร์Deokjong
เอ็มอาร์Tŏkchong
ชื่อเกิด
ฮันกึล
왕흠
ฮันจา
王欽
อาร์อาร์Wang Heum
เอ็มอาร์Wang Hŭm
ชื่อสุภาพ
ฮันกึล
원량
ฮันจา
元良
อาร์อาร์Wollyang
เอ็มอาร์Wŏllyang

พระเจ้าทอกจงเสด็จสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 1034 รวมพระชนมายุได้ 18 พรรษา

พระราชวงศ์

แก้

พระมเหสี

  • สมเด็จพระจักรพรรดินีฮโยซา ตระกูล คิม 효사왕후 (孝思王后) พระราชธิดาของพระเจ้าฮย็อนจงกับสมเด็จจักรพรรดินีวอนฮเย
  • สมเด็จพระจักรพรรดินียองจอง ตระกูล คิม 경성왕후 (敬成王后) พระราชธิดาของพระเจ้าฮย็อนจงกับพระชายาวอนซุนซุกบี

พระชายา

  • พระชายาคยองมกฮย็อนบี ตระกูล วัง 경목현비 왕씨 (敬穆賢妃) พระขนิษฐาของพระชายาวอนจิลควีบี ตระกูล วัง

พระราชธิดา

  • เจ้าหญิงจองฮวา 상회공주 (殤懷公主) พระราชธิดาของพระชายาคยองมกฮย็อนบี


ก่อนหน้า พระเจ้าทอกจง ถัดไป
พระเจ้าฮย็อนจง   จักรพรรดิแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1574 - พ.ศ. 1577)
  พระเจ้าจองจงที่ 2