พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุด

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุด หรือ พระองค์สุดศาลา (พ.ศ. 2360 — 13 ตุลาคม พ.ศ. 2413) พระราชธิดาพระองค์ที่ 40 ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาม่วง

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสุด

พระอิสริยยศ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 2
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2360
สิ้นพระชนม์ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2413 (73 ปี)
พระราชบิดา สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
พระมารดา เจ้าจอมมารดาม่วง

พระประวัติแก้ไข

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุด ประสูติเมื่อพ.ศ. 2360[1] เป็นพระธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาม่วง

ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระองค์เจ้าสุด ลงไปพระบรมมหาราชวัง ออกไปพระเมรุพระศพสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี แล้วมีขโมยขึ้นพระตำหนัก พระองค์เจ้าอรุณจึงกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงชำระความ และออกประกาศพระราชบัญญัติฝ่ายพระบวรราชวัง เรื่องเล่นเบี้ยในพระบวรราชวัง เป็นต้นมา ดังปรากฏในคำประกาศประกาศพระราชบัญญัติฝ่ายพระบวรราชวัง เรื่องเล่นเบี้ยในพระบวรราชวังว่า[2]

"...ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า พระบวรวงศ์เธอชั้น ๒ พระองค์เจ้าอรุณกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุด ลงไปพระบรมมหาราชวัง... ผู้ร้ายเข้าในตำหนัก... จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ชำระเอาตัวผู้ร้ายให้จงได้... อนึ่งมีพระราชบัญญัติห้ามมิให้คนภายนอกพระบวรราชวังเข้ามาคบหากันกับคนในพระบวรราชวัง ห้ามมิให้เจ้าจอมหม่อมพนักงานท้าวนางจ่าโขลนผู้ใหญ่ผู้น้อย แลข้าหลวงพระองค์เจ้าหม่อมเจ้าข้าทาษทั้งปวง ซึ่งอยู่ในพระบวรราชวังคบหาคนนอกพระบวรราชวัง..."

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุด สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2413 พระชันษา 73 ปี[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 122.
  2. ประชุมประกาศรัชกาลที่-๔-ภาค-๑/๑๗-ประกาศพระราชบัญญัติฝ่ายพระบวรราชวัง-เรื่องเล่นเบี้ยในพระบวรราชวัง