พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทัดทรง

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทัดทรง (พ.ศ. 2359 — 15 มิถุนายน พ.ศ. 2428) พระราชโอรสพระองค์ที่ 37 ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแจ่ม

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าทัดทรง
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 2
ประสูติพ.ศ. 2359
สิ้นพระชนม์15 มิถุนายน พ.ศ. 2428 (70 ปี)
ราชวงศ์จักรี
พระราชบิดาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
พระมารดาเจ้าจอมมารดาแจ่ม

พระประวัติ แก้

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทัดทรง ประสูติเมื่อพ.ศ. 2347[1] เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแจ่ม

พระองค์เจ้าทัดทรง แม้จะมีพระชนม์ชีพยืนยาวแต่ก็มิได้ทรงรับราชการในกรม กองใด ๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์กล่าวถึงพระองค์เจ้าทัดทรงใน พระราชพิธีสิบสองเดือน ว่า[2]

"...เห็นว่าพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งมิได้ทรงผนวช แต่มิได้ช่วยราชการแผ่นดินอย่างหนึ่งอย่างใด และที่ซ้ำประพฤติความชั่วให้เป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศ เช่นพระองค์เจ้าลำยอง ก็เห็นแต่สูบฝิ่นอยู่กับวังก็ยังได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดถึง ๕ ชั่ง และเงินขึ้น ซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกว่าเงินกลางปี ก็ยังคงได้ไม่ได้ลดทอนอันใด นี่เป็นตัวอย่างว่าไม่เป็นแต่ไม่ได้ช่วยราชการ ซ้ำประพฤติความชั่วด้วย ที่ไม่ได้ช่วยราชการอยู่เฉยๆ เปล่าๆ เช่นเจ้าวังหน้า มีพระองค์ทัดทรงเป็นต้น ก็มีเป็นอันมาก..."

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทัดทรง สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2428 พระชันษา 70 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2428[1]

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 121. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-02. สืบค้นเมื่อ 2017-05-17.
  2. พระราชพิธีสิบสองเดือน/เดือน-๑๒/การพระราชกุศลแจกเบี้ยหวัด