พระเจ้าฟรีดริชที่ 1 แห่งปรัสเซีย

พระเจ้าฟรีดริชที่ 1 แห่งปรัสเซีย (เยอรมัน: Friedrich I) หรือ ฟรีดริชที่ 3 ผู้คัดเลือกแห่งบรันเดินบวร์ค แห่งราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์นเป็นเจ้านครรัฐผู้คัดเลือกของรัฐมาร์เกรฟบรันเดินบวร์คระหว่าง ค.ศ. 1688 จนถึง ค.ศ. 1713 และดยุกแห่งดัชชีปรัสเซียโดยการเป็นรัฐร่วมประมุข ตำแหน่งหลังได้รับการเลื่อนขึ้นเป็นราชอาณาจักรโดยฟรีดริชเป็นปฐมกษัตริย์ของราชอาณาจักรปรัสเซียระหว่าง ค.ศ. 1701 จนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1713

ฟรีดริชที่ 1
พระมหากษัตริย์ในปรัสเซีย
ครองราชย์18 มกราคม 1701 – 25 กุมภาพันธ์ 1713
ราชาภิเษก18 มกราคม 1701, เคอนิชส์แบร์ค
ถัดไปฟรีดริช วิลเฮล์มที่ 1
ดยุกแห่งปรัสเซีย
ครองราชย์29 เมษายน 1688 – 18 มกราคม 1701
ก่อนหน้าฟรีดริช วิลเฮล์ม
พระราชสมภพ11 กรกฎาคม ค.ศ. 1657(1657-07-11)
เคอนิชส์แบร์ค, บรันเดินบวร์ค-ปรัสเซีย
สวรรคต25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1713(1713-02-25) (55 ปี)
เบอร์ลิน, ราชอาณาจักรปรัสเซีย
คู่อภิเษกเอลีซาเบ็ท เฮนรีเอ็ททา แห่งเฮ็สเซิน
โซฟี ชาร์ล็อทเทอ แห่งฮันโนเฟอร์
โซฟี ลูอีเซอ แห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีน
พระราชบุตรเจ้าหญิงลูอีเซอ โดโรเธีย แห่งปรัสเซีย
เจ้าชายฟรีดริช เอากุสต์
พระเจ้าฟรีดริช วิลเฮล์มที่ 1
ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระราชบิดาฟรีดริช วิลเฮล์ม ผู้คัดเลือกแห่งบรันเดินบวร์ค
พระราชมารดาLouise Henriette of Orange-Nassau
ศาสนาลัทธิคาลวิน
ลายพระอภิไธย

พระเจ้าฟรีดริชที่ 1 เป็นพระโอรสองค์ที่สามของฟรีดริช วิลเฮล์ม ผู้คัดเลือกแห่งบรันเดินบวร์ค กับพระชายาองค์แรกหลุยส์ เฮนเรียตแห่งออเรนจ์-นาซอ พระธิดาองค์โตของเฟรเดอริค เฮนรี เจ้าชายแห่งออเรนจ์ และอมาเลียแห่งโซล์มส์-บราวน์เฟลส์ พระญาติสายพระมารดาคือสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 3 แห่งอังกฤษ เมื่อฟรีดริช วิลเฮล์มที่ 1 สวรรคตเมื่อวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1688 ก็ทรงสืบทอดราชสมบัติต่อจากพระบิดาเป็น ฟรีดริชที่ 3 ผู้คัดเลือกแห่งบรันเดินบวร์ค

อ้างอิง

แก้
  • Clark, Christopher M. (2006). Iron kingdom: the rise and downfall of Prussia, 1600-1947. Harvard University Press. p. 50. ISBN 0-674-02385-4.

ดูเพิ่ม

แก้