พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร)

หลวงพ่อหนูอินทร์ กิตติสาโร (18 มกราคม พ.ศ. 2479 — ) พระภิกษุเรืองเวทย์แห่งภาคอีสาน ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติครบถ้วนในสมณรูป มีความเมตตาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก สมัยนั้นหลายคนไม่ค่อยเลื่อมใส เนื่องจากท่านดูแลดูเป็นพระหนุ่มมากเกินไป จึงนำพระเครื่องของท่านไปทดลอง ปรากฏว่า ยิงไม่ออก และมีคนถูกกับระเบิดแต่หาได้รับอันตรายไม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 1 ได้รับสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นราช มีราชทินนามตามสัญญาบัตรว่า พระราชศีลโสภิต วรกิจจานุกิจธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดป่าพุทธมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์


พระราชศีลโสภิต
(หนูอินทร์ กิตฺติสาโร)
หลวงปู่หนูอินทร์
Luangpornuin.jpg
เกิด 18 มกราคม พ.ศ. 2479
อายุ 84
อุปสมบท 13 มีนาคม พ.ศ. 2500
พรรษา 63
วัด วัดป่าพุทธมงคล
ท้องที่ กาฬสินธุ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติแก้ไข

พระอาจารย์หนูอินทร์ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2479 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ที่บ้านหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ บิดาชื่อ นายเกื้อ มารดาชื่อ นางผอง ธนะคำดี เมื่อมีอายุได้ 21 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี พ.ศ. 2500 ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระสุขุมวาทวาที (สุข สุขโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาประพันธ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหากรม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ สอบได้นักธรรมชั้นเอกเมื่อปี พ.ศ. 2503 หลังจากนั้นได้หันมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยตลอด ท่านเริ่มออกธุดงค์ไปยังที่ต่าง ๆ ทั้งในป่าลึกและในถ้ำทั่วภาคอีสาน ได้พบกับพระอาจารย์รูปหนึ่งและได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์รูปนั้น ก่อนย้อนมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพุทธมงคล ซึ่งเดิมเป็นป่าช้าวัดเก่า ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์มากมายช่วนเหลือสาธุชนผู้ประสบความเดือดร้อน ความทุกข์ยากมาโดยตลอด สามารถรักษาไข้ได้โดยเฉพาะ โรควิกลจริต สติคลุ้มคลั้ง อันเกิดจากคุณผีคุณคน เมื่อส่งไปให้ท่านรักษาจะหายทุกราย วัตถุมงคลที่ท่านได้สร้างไว้ ได้แก่ พระบูชาพุทธคยามหามงคล พระกริ่ง พระยอดธง พระสมเด็จ พระผงรูปเหมือน ตะกรุด 9 ดอก ตะกรุดโทน ตะกรุดคลอดลูก่าย ผ้ายันต์มงคลรัตน์ สีผึ้งมหานิยม ฯลฯ ลูกศิษย์บางคนได้รับพระสมเด็จรุ่นแรกไปใช้แต่ไม่เชื่อถือ ได้ทดลองยิง แต่ปรากฏว่า ยิงไม่ออก ปืนทั้งบวมยิงไม่ออก ทั้ง ๆ ที่ปืนนั้นเพิ่งซื้อมาใหม่ จึงได้นำพระองค์นั้นไปห้อยคอทันที ต่อมาชายคนนั้น ถูกลอบยิงที่กลางตลาดถึง 3 นัด ปรากฏว่ายิงไม่ออก และตำรวจที่แขงพระเครื่องของท่านเกิดประสบอุบัติเหตุเหยียบกับระเบิด เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งแต่ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด

การปกครองแก้ไข

 • พ.ศ. 2528 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2528 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2530 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2531 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2533 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2543 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2556 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

สมณศักดิ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2528 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูกิตติธรรมสาร
 • พ.ศ. 2531 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูรองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2533 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2537 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2542 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระสุขุมวาทเวที[1]
 • พ.ศ. 2551 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชศีลโสภิต วรกิจจานุกิจธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี,เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์หน้า ๑๔ เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๓ ข ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี,เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
 1. หนังสือรวมสุดยอดพระคณาจารย์ทั้งหมด 180 พระองค์
 2. ประวัติหลวงพ่อหนูอินทร์
ก่อนหน้า พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ถัดไป
  อยู่ในตำแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล

(พ.ศ. 2528 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง
ไม่ทราบ   เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
(พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2543)
  พระครูปริยัติการโกวิท (สุรเทพ ปสนฺนจิตฺโต)
ไม่ทราบ   รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
(พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2556)
  พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร)
พระธรรมวงศาจารย์ (สุข สุขโณ) พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2554   อยู่ในตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
(พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง