พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์ (พ.ศ. 2387 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444) (พระนามเดิม:หม่อมเจ้าขาว วัชรีวงศ์) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์
พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์.jpg

พระอิสริยยศ พระวรวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2387
สิ้นพระชนม์ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์

พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์ ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2387 ในรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระยศเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์ เมื่อปีมะแม พ.ศ. 2438 ทรงรับราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 5 เมื่ออังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445

อ้างอิงแก้ไข

  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8