พระราชโพธิวิเทศ (รีด แพรี ปสนฺโน)

พระราชโพธิวิเทศ มีชื่อเดิมว่า รีด แพรี (อังกฤษ: Reed Perry) เป็นพระภิกษุชาวแคนาดา ศิษย์รุ่นอาวุโสที่สุดของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง ในสหรัฐ และอาวุโสรองจากพระพรหมวชิรญาณ (โรเบิร์ต สุเมโธ) และพระภาวนาวิเทศ (อลัน อดัมส์ เขมธมฺโม)[1] เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงปลายยุค พ.ศ. 2540 ได้ย้ายไปจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาสที่วัดป่าอภัยคีรี แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตลอด 40 ปีในสมณเพศ พระอาจารย์ปสันโนมีส่วนสำคัญในการฝึกของพระภิกษุมากมายทั้งในประเทศไทยและสหรัฐ และสนับสนุนการฝึกของผู้หญิง[2]

พระราชโพธิวิเทศ
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด
รีด แพรี

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
ศาสนาพุทธ
สัญชาติ แคนาดา
สายสายพระป่าในประเทศไทย
ฉายาทางธรรมปสนฺโน
วัดวัดป่าอภัยคีรี
คณะเถรวาท มหานิกาย
ตำแหน่งชั้นสูง
ครูพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ท่านได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นที่ พระโพธิญาณวิเทศ จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งยังดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสยามมกุฎราชกุมาร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง[3]

ในพระราชพิธีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เนื่องท่านได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นที่ พระราชโพธิวิเทศพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

สมณศักดิ์ แก้

  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 - พระโพธิญาณวิเทศ[4]
  • 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - พระราชโพธิวิเทศ[5]

บรรณานุกรม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "An Interview With Ajahn Pasanno", Fearless Mountain Magazine. Retrieved on 19 September 2013.
  2. "Update on the Saranaloka Nuns’ Community" เก็บถาวร 2013-09-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Board of Directors of the Saranaloka Foundation. Retrieved on 19 September 2013.
  3. ""Mudita Ceremony for Ajahn Pasanno Jan 24"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-04-03. สืบค้นเมื่อ 2020-03-11.
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ (หน้า ๕๖)
  5. "พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (หน้า ๑๓)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-07-28. สืบค้นเมื่อ 2020-06-07.