พระยาวิจารณ์จักรกิจ (บุญรอด สวาทะสุข)

(เปลี่ยนทางจาก พระยาวิจารณจักรกิจ)

พลเรือตรี พระยาวิจารณ์จักรกิจ หรือนามเดิม บุญรอด สวาทะสุข ต่อมาเปลี่ยนเป็น บุญชัย สวาทะสุข (17 มิถุนายน 2433-20 มิถุนายน 2510) อดีต ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นต้นสกุล "สวาทะสุข" ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2457 [2] ก่อนได้รับพระราชทานนามสกุลสวาทะสุข เดิมสกุลทองเอม มีพี่น้องรวม 8 คนแต่ที่ร่วมบิดามารดาเดียวกันมี 3 คนคือ พลเรือตรี พระยาวิจารณจักรกิจ นางเปี่ยม วีรเดช และ นางปุก คงเปรม เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 6 และ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 7 ในสมัยของพระยาพหลพลพยุหเสนา และยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาราชการตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ (2 พฤษภาคม 2477 - 9 พฤษภาคม 2481) และผู้บัญชาการทหารเรือ (10 พฤษภาคม 2481 - 24 ตุลาคม 2481) โดยเมื่อขณะที่ศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนนายเรือในช่วงเดือนตุลาคม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) กรมทหารเรือได้สั่งให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือคัดเลือกนักเรียนนายเรือ 7 นาย เพื่อจะส่งไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง นายบุญรอด (ต่อมาเป็นพลเรือตรี พระยาวิจารณ์จักรกิจ) เป็น 1 ใน 7 นักเรียนนายเรือที่ได้รับคัดเลือกในสมัยนั้นด้วย พลเรือตรี พระยาวิจารณ์จักรกิจ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนอาชีพช่างกล หรือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันในปัจจุบัน

พลเรือตรี
พระยาวิจารณ์จักรกิจ
(บุญรอด สวาทะสุข)

ท.ช., ต.ม.
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
10 พฤษภาคม 2481 – 24 ตุลาคม 2481 [1]
ถัดไป พลเรือเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 มิถุนายน พ.ศ. 2433
เสียชีวิต 20 มิถุนายน พ.ศ. 2510 (77 ปี)
บิดา สุก สวาทะสุข
มารดา แสง สวาทะสุข
คู่สมรส เพียรผจง สวาทะสุข
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
ยศ RTN OF-7 (Rear Admiral).svg พลเรือตรี

ยศ บรรดาศักดิ์ ตำแหน่งแก้ไข

  • เจ้ากรมอู่ทหารเรือ
  • 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 - ผู้บัญชาการทหารเรือ
  • 24 ตุลาคม พ.ศ. 2481 - ที่ปรึกษาการป้องกันพระราชอาณาจักร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลแก้ไข