มหาเทวี

(เปลี่ยนทางจาก พระมหาเทวี)

มหาเทวี มีความหมายตรงตัวว่า เทวีหรือนางกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ และอาจหมายถึง

อ้างอิง แก้