พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน)

อำมาตย์เอก พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม

พระมนูภาณวิมลศาสตร์
(ชม จามรมาน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
8 เมษายน พ.ศ. 2491 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493
ก่อนหน้า พระยาอรรถการีย์นิพนธ์
ถัดไป เลียง ไชยกาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
ก่อนหน้า จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
ถัดไป หลวงวิจิตรวาทการ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เสียชีวิต พ.ศ. 2522
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พระมนูภาณวิมลศาสตร์ เคยรับราชการเป็น อธิบดีผู้พิพากษา ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม[1] และเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในพ.ศ. 2490[2]

พระมนูภาณวิมลศาสตร์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อพ.ศ. 2491 ในรัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม และพ้นจากตำแหน่งไปหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกครั้ง ในรัฐบาลนายจอมพล แปลก พิบูลสงคราม[4] ในพ.ศ. 2493 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง[5] และพ้นจากตำแหน่งหลังจอมพล แปลก พิบูลสงครามทำรัฐประหารตนเอง[6]

อ้างอิงแก้ไข