พระนางปิยราชเทวี

พระนางปิยราชเทวี (พม่า: ပီယရာဇာဒေဝီ, ออกเสียง: [pìja̰ jàzà dèwì]; ประมาณ 1360 – ประมาณ เมษายน 1392) พระนามเดิม เม้ยมะนิก (มอญ: မွေ့ မနိတ်; Mwei Maneit เมฺว มะนิ แปลว่า "แม่มณี") เป็นพระอัครมเหสีองค์ที่ 2 ใน พระเจ้าราชาธิราช กษัตริย์องค์ที่ 9 แห่ง อาณาจักรหงสาวดี ระหว่าง ค.ศ. 1384 ถึง 1392 ได้รับการสถาปนาเป็นพระอัครมเหสีเมื่อ ค.ศ. 1390 ภายหลัง ตะละแม่ท้าว พระอัครมเหสีพระองค์แรกปลงพระชนม์ชีพพระองค์เองด้วยความน้อยพระทัย

พระนางปิยราชเทวี
ပီယရာဇာဒေဝီ
"เม้ยมะนิก" โดย เหม เวชกร, ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507)
อัครมเหสีแห่งหงสาวดี
ดำรงพระยศ5 มกราคม ค.ศ. 1384 – ป. เมษายน ค.ศ. 1392
ก่อนหน้านางอำเตียว
ถัดไปราชเทวี
ประสูติป. คริสต์ทศวรรษ 1360
สวรรคตป. เมษายน ค.ศ. 1392
เดือนกะโซน มรันมาศักราช 754
พะโค
คู่อภิเษกมะจัดสุด (?–1383)
พระเจ้าราชาธิราช (1383–92)
พระราชบุตรไม่มีรายงาน
ราชวงศ์อาณาจักรหงสาวดี
ศาสนาพุทธเถรวาท