พระนางปิยราชเทวี

พระนางปิยราชเทวี (พม่า: ပီယရာဇာဒေဝီ, ออกเสียง: [pìja̰ jàzà dèwì]; ประมาณ 1360 – ประมาณ เมษายน 1392) หรือในวรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช เรียก เม้ยมะนิก พระอัครมเหสีองค์ที่ 2 ใน พระเจ้าราชาธิราช กษัตริย์องค์ที่ 9 แห่ง อาณาจักรหงสาวดี ระหว่าง ค.ศ. 1384 ถึง 1392 ได้รับการสถาปนาเป็นพระอัครมเหสีเมื่อ ค.ศ. 1390 ภายหลัง ตะละแม่ท้าว พระอัครมเหสีพระองค์แรกปลงพระชนม์ชีพพระองค์เองด้วยความน้อยพระทัย

พระนางปิยราชเทวี
ပီယရာဇာဒေဝီ
อัครมเหสีแห่งหงสาวดี
ระหว่าง5 มกราคม ค.ศ. 1384 – ป. เมษายน ค.ศ. 1392
ก่อนหน้านางอำเตียว
ถัดไปราชเทวี
คู่อภิเษกMa Chut Sut (?–1383)
พระเจ้าราชาธิราช (1383–92)
พระราชบุตรไม่มีรายงาน
ราชวงศ์อาณาจักรหงสาวดี
ประสูติป. คริสต์ทศวรรษ 1360
สวรรคตป. เมษายน ค.ศ. 1392
Kason 754 ME
พะโค
ศาสนาพุทธเถรวาท