พรรคเสรีประชาธิปไตย (กัมพูชา)

พรรคเสรีประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองในประเทศกัมพูชา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1992 โดยกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติประชาชนเขมร มีหัวหน้าพรรคชื่อสัก สุตสคาน[1] พรรคการเมืองนี้สร้างขึ้นภายหลังจากต่อสู้ระหว่าง สักสุตสคาน และ ซอน ซาน ในปี ค.ศ. 1991 โดยร่วมกับ แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติประชาชนเขมร (KPNLF) และกลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์

พรรคเสรีประชาธิปไตย
ประธานสัก สุตสคาน
ก่อตั้ง1992; 32 ปีที่แล้ว (1992)
อุดมการณ์สาธารณรัฐนิยม
ชาตินิยมเขมร
ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
ทุนนิยมประชาธิปไตย
อนุรักษนิยม
จุดยืนขวา
ธงประจำพรรค
การเมืองกัมพูชา
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคเสรีประชาธิปไตย ได้รับคะแนนเสียงถึง 62,698 เสียง (1.6%) จากการเลือกตั้งแห่งชาติ ค.ศ. 1993[2]

อ้างอิง

แก้
  1. US Department of Justice Registration Statement for the LDP
  2. Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume II, p70 ISBN 0-19-924959-8