พรรคสามัคคีชาติกัมพูชา

พรรคสามัคคีชาติกัมพูชา (เขมร: គណបក្សសាមគ្គីជាតិកម្ពុជា คณบกฺสสามคฺคีชาติกมฺพุชา; อังกฤษ: Cambodian National Unity Party: CNUP) เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งโดยเขมรแดงเมื่อ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 เพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งของสหประชาชาติ[1] ในช่วงที่สหประชาชาติเข้ามาอารักขากัมพูชา ผู้นำพรรคคือ เขียว สัมพัน และซอน เซน เป็นพรรคที่สืบเนื่องมาจากพรรคกัมพูชาประชาธิปไตย[2] ที่มีกองทัพแห่งชาติกัมพูชาประชาธิปไตยเป็นกองกำลังติดอาวุธ[3] มีสถานีวิทยุเป็นของตนเองคือ “เสียงจากแนวร่วมแห่งชาติกัมพูชา” ซึ่งออกอากาศจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2537[4]

พรรคสามัคคีชาติกัมพูชา
គណបក្សសាមគ្គីជាតិកម្ពុជា
หัวหน้าพรรคเขียว สัมพัน
ซอน เซน
ก่อตั้ง30 พฤศจิกายน 2535
ยุบพรรค2540 (5 ปี)​
ก่อนหน้าพรรคกัมพูชาประชาธิปไตย
ถัดไปพรรคเอกภาพแห่งชาติเขมร
ขบวนการสหภาพชาติประชาธิปไตย
อุดมการณ์สังคมนิยมการเกษตร
ชาตินิยมเขมร
สี     สีแดง
จุดยืนซ้ายจัด
การเมืองกัมพูชา
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

แม้ว่าจะจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2536 แต่ท่าทีของเขมรแดงกลับมีข้อโต้แย้งต่อสหประชาชาติและมีแนวโน้มที่จะคว่ำบาตรการเลือกตั้งมากขึ้น ในที่สุด สหประชาชาติได้ตัดสินใจไม่จัดการเลือกตั้งในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การยึดครองของเขมรแดง[5] ซึ่งมีประชากรอยู่ในบริเวณนั้น 6% ของชาวกัมพูชา [6]ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2537 พรรคกัมพูชาประชาธิปไตยถูกประกาศให้เป็นพรรคการเมืองที่ผิดกฎหมาย สมาชิกพรรคสามัคคีชาติกัมพูชาออกมาประกาศจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลเพื่อสหภาพแห่งชาติและการปลดปล่อยแห่งชาติกัมพูชา[7]

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539 กลุ่มของเอียง ซารีที่คุมอำนาจอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาได้แยกตัวออกไปก่อตั้งขบวนการสหภาพแห่งชาติประชาธิปไตย และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 กลุ่มของเขียว สัมพันได้ก่อตั้งพรรคเอกภาพแห่งชาติเขมร หลังประกาศแยกตัวออกจากกลุ่มเขมรแดง

อ้างอิงแก้ไข

  1. David Lea & Colette Milward (Ed.). A Political Chronology of South-East Asia and Oceania. London: Psychology Press. 2001. p. 33.
  2. Arthur S. Banks, Thomas C. Muller, William Overstreet, Sean M. Phelan, Hal Smith (Ed.). Political Handbook of the World 1999. 2000. p. 154.
  3. Amnesty International Report: 1997.
  4. Institute of Southeast Asian Studies. Southeast Asian Affairs 1993. 1993. p. 135.
  5. CAMBODIA (Radhsphea Ney Preah Recheanachakr Kampuchea - National Assembly)
  6. CPSR - document_view
  7. Philip Short. Pol Pot: Anatomy of a Nightmare. Macmillan. New York: Henry Holt and Company, LLC. 2004. p. 434.