ขบวนการสหภาพชาติประชาธิปไตย

ขบวนการสหภาพชาติประชาธิปไตย (เขมร: ចលនាសហភាពជាតិប្រជាធិបតេតយ្យ จลนาสหภาพชาติบฺรชาธิบเตตยฺย) เป็นพรรคการเมืองในกัมพูชา ก่อตั้งโดย เอียง ซารี ที่เคยเป็นสมาชิกของเขมรแดง เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539 รวมทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับวารสาร ผการิธ (ดอกไม้บาน)[1] เอียงซารีได้ประกาศตนเป็นกลาง และแยกตัวออกมาจากระบอบเขมรแดงที่โหดร้ายและเป็นฆาตกร[2]ซึ่งได้แก่ พล พต และพรรคพวก ได้แก่ นวน เจีย ตา มก ซอน เซน และยุน ยาต และประกาศสนับสนุนประชาธิปไตยที่มีไทย สิงคโปร์และญี่ปุ่นเป็นแม่แบบ .[3]

หลังจากเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซน ขบวนการสหภาพชาติประชาธิปไตยได้ปฏิเสธเข้าร่วมการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541[4] พรรคนี้ให้การสนับสนุนพรรคประชาชนกัมพูชา เพื่อที่จะได้มีอำนาจในไพลิน ซึ่งเคยเป็นดินแดนในเขตอิทธิพลของเขมรแดงมาก่อนและมีความสำคัญทางด้านป่าไม้และพลอย[5][6]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Tom Fawthrop & Helen Jarvis. Getting Away With Genocide? Elusive Justice and the Khmer Rouge Tribunal. Sydney NSW: University of New South Wales Press Ltd. 2005. p. 262.
  2. Peter H. Maguire. Facing Death in Cambodia. New York: Columbia University Press. 2005. pp. 103-104.
  3. Maguire, p. 104.
  4. Economist Intelligence Unit. Country Report: Cambodia, Laos. 1998. p. 8.
  5. Grant Curtis. Cambodia Reborn? The Transition to Democracy and Development. Washington, DC: Brookings Institution Press. 1998. p. 42.
  6. Susan E. Cook. Genocide in Cambodia and Rwanda: New Perspectives. New Jersey: Transaction Publishers. 2006. p. 205.