พยม พรหมเพชร

นายพยม พรหมเพชร (เกิด 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495) เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ[1] ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 1 สมัย

พยม พรหมเพชร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 (68 ปี)
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ
คู่สมรส นางถนอมพร พรหมเพชร

ประวัติแก้ไข

พยม พรหมเพชร เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของนายพ่วง และ นางเคียง พรหมเพชร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [2] สมรสกับนางถนอมพร พรหมเพชร มีบุตร-ธิดา 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

พยม เคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสงขลา[3] ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ โดยสามารถเอาชนะนายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีต ส.ส. 4 สมัย จากพรรคประชาธิปัตย์ ไปได้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

พยม พรหมเพชร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

อ้างอิงแก้ไข