พญาลอ (พม่า: ဗညားလော, เสียงอ่านภาษาพม่า: [bəɲá lɔ́]; ถึงแก่กรรม 1538) เสนาบดีผู้ใหญ่ในราชสำนักของ พระเจ้าสการะวุตพี กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่ง อาณาจักรหงสาวดี เขาและ พญาเกียรติ์ รวมถึงเสนาบดีผู้ใหญ่คนอื่น ๆ ประสบความสำเร็จในป้องกันการรุกรานจาก อาณาจักรตองอู ถึง 3 ครั้งในช่วงปี ค.ศ. 1534 - 1538 เขาและพญาเกียรติ์เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าสการะวุตพี

พญาลอ
เสนาบดีแห่ง อาณาจักรหงสาวดี
ดำรงตำแหน่ง
1526–1538
กษัตริย์ พระเจ้าสการะวุตพี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พญาลอ
เสียชีวิต ค.ศ. 1538
หงสาวดี
ศาสนา พุทธเถรวาท

พญาลอและพญาเกียรติ์ถูกประหารชีวิตเมื่อ ค.ศ. 1538 ตามพระบัญชาของพระเจ้าสการะวุตพีโดยหลงเชื่อข้อมูลเท็จจากฝ่ายตองอู จากนั้นไม่นานหงสาวดีก็ถูกตองอูตีแตกในปลายปี ค.ศ. 1538[1][2]

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ
  1. Htin Aung 1967: 107–108
  2. Sein Lwin Lay 2006: 152–156
บรรณานุกรม
  • Htin Aung, Maung (1967). A History of Burma. New York and London: Cambridge University Press.
  • Sein Lwin Lay, Kahtika U (1968). Mintaya Shwe Hti and Bayinnaung: Ketumadi Taungoo Yazawin (ภาษาพม่า) (2006, 2nd printing ed.). Yangon: Yan Aung Sarpay.