Screamtour333 (15 พฤศจิกายน 2015 - ปัจจุบัน)

วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
ttsผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาแม่
ค่นไซ้ค่นนี่เว้าอีสาน
loผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาแม่
en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
This user can contribute with an advanced level of English.
zh-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาจีนได้ในระดับพื้นฐาน
該用戶能以基本中文進行交流。
该用户能以基本中文进行交流。
ja-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับพื้นฐาน
この利用者は簡単な日本語ができます。
ko-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาเกาหลีได้ในระดับพื้นฐาน
이 사용자는 한국어를 조금 구사할 수 있습니다.


nod-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาเหนือ หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
คนใจ๊คนนี้ใจ๊กำเมืองบ่ไค่จ้าง
sou-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาใต้ หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
ค่นช้ายค่นนี้แลงต้ายม้ายหรู่เหรืองซักฮิด
ผู้ใช้ตามภาษา