Nooarmza2534
St.Peter School
ตราประจำโรงเรียนนักบุญเปโตร
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นน.บ.
ประเภทโรงเรียนคาทอลิก
สถาปนาพ.ศ. 2402
หน่วยงานกำกับสพฐ.
รหัส73100037
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1 - ม.6
สีเหลือง - แดง
เพลงมาร์ชนักบุญเปโตร
เว็บไซต์http://www.peter.ac.th/

โรงเรียนนักบุญเปโตร (อังกฤษ: St's.Peter School) (อักษรย่อ: น.บ.) เป็นโรงเรียนโรมันคาทอลิคแห่งแรกของ ต.ท่าข้าม จ.นครปฐม ประกอบด้วยอาคารเรียน 2 ตึก (ตึกปีเตอร์,ตึกไมเกิ้ล) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ซ.วัดโรมัน ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แก้

 • ปรัชญา : ทิ้งสิ่งชั่วร้าย มุ่งหมายสิ่งดี
 • คติพจน์ : ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม
 • ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปท่านนักบุญเปโตรมือซ้ายถือคัมภีร์ไบเบิล ส่วนมือขวากุญแจ โดยในวงกลมตราประจำโรงเรียนจะมีใบมะกอกน้ำซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนอยู่ที่ด้านซ้ายและด้านขวา มีตัวหนังสือกำกับว่า "โรงเรียนนักบุญเปโตร" ปรากฏอยู่ด้านบน
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นมะกอกน้ำ
 • สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง และ สีแดง
  • สีฟ้า หมายถึง
  • สีขาว หมายถึง

ประวัติโรงเรียน แก้

การก่อตั้งโรงเรียน แก้

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2402 เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนวิชาภาษาไทยควบคู่กับศาสนา ตามหลักสูตรของทางมิสซังโรมันคาทอลิกโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ มีบาทหลวง เอมิล วิกตอร์ เบเช เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประชาบาลชนิดประชาชนจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2465 ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลท่าข้าม 1 (นักบุญเปโตร) โดยมี บาทหลวง เรอเน แปร์รอส , บาทหลวง เอมิล วิกตอร์ เบเช และ นายเช้ กิจสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการโรงเรียน อาคารเรียนสมัยนั้นเป็นอาคารเรียนตึก 2 ชั้น 1 หลัง ต่อมาในพ.ศ. 2492 บาทหลวงอันตน เอมมานุแอล เดชังป์-แบร์แยร์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงกิจการของโรงเรียน จากโรงเรียนประชาบาลกลับมาเป็นโรงเรียนราษฎร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ตั้งชื่อเช่นเดียวกับวัดว่า “โรงเรียนนักบุญเปโตร” มีบาทหลวงอันตน เอมมานุแอล เดชังป์-แบร์แยร์ เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียน นายสุทิน เต่งตระกูล ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ดำเนินกิจการในลักษณะของโรงเรียนราษฎร์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาการเป็นโรงเรียนประชาบาลอยู่ 27 ปี เมื่อกลับมาดำเนินกิจการเป็นโรงเรียนราษฎร์อีกครั้งหนึ่ง สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทางโรงเรียนขอขยายชั้นเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ. 1) ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ. 3) ในปี พ.ศ. 2511 และได้ทำการปรับปรุงการเรียนการสอนเรื่อยมา ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนได้นำ Internet มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน การติดต่อสื่อสารระบบ Online ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องรับรอง ห้องสหการ พัฒนาวงดนตรีไทย วงโยธวาทิต ปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงลานจอดรถด้านหลังอาคารปีเตอร์ ริมแม่น้ำท่าจีน จัดให้มีครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นักเรียนทุกระดับการศึกษา ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ฝึกปฏิบัติการในห้องศูนย์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ฝึกการประหยัดและการเก็บออมกับธนาคารโรงเรียนซึงเป็นธนาคารจำลองได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารออมสิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนนักบุญเปโตรคนแรก แก้

หลักสูตรของทางมิสซังโรมันคาทอลิกโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ มีบาทหลวง เอมิล วิกตอร์ เบเช เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรทำหน้าที่เป็นครูใหญ่

ที่ตั้งโรงเรียนนักบุญเปโตร แก้

โรงเรียนนักบุญเปโตร 20 ม.3 ซ.วัดโรมัน ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

เกี่ยวกับโรงเรียนนักบุญเปโตร แก้

 • ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต : บาทหลวงอดิศักดิ์ สมแสงสรวง
 • ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน  : ซิสเตอร์อาภาวดี นีลวัชระ

ติดต่อสอบถาม แก้

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน แก้

 • น้องน้ำฝน มิสทีนไทยแลนด์

ดูเพิ่ม แก้

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

แหล่งข้อมูลอื่น แก้