ผู้ใช้:ยุทธนาสาระขันธ์/ทดลองเขียน

โควิด-19แก้ไข

รวมทั้งประเทศแก้ไข

ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยรวม 3,317 คน (วันเดียวเพิ่ม 5 คน) รักษาหายดีแล้ว 3,142 คน (ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ 117 คน) และเสียชีวิต 58 คน (เท่ากับ 1.77 %)

สถานการณ์โควิดในประเทศแก้ไข

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พบผู้ป่วยที่มาจากคณะทหารจากประเทศอียิปต์ที่ จ.ระยอง และครอบครัวทูตจากประเทศซูดานที่กรุงเทพมหานคร แต่ไม่พบว่ามีคนไทยติดเชื้อจากผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว

สถิติจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน
วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อ(คน) เพิ่มขึ้น(คน) รักษาอยู่(คน)
5 สิงหาคม 2563 3,328 7 126
4 สิงหาคม 2563 3,321 1 121
3 สิงหาคม 2563 3,320 3 120
2 สิงหาคม 2563 3,317 5 117
1 สิงหาคม 2563 3,312 2 119
31 กรกฎาคม 2563 3,310 6 127
30 กรกฎาคม 2563 3,304 6 135
29 กรกฎาคม 2563 3,298 1 129
28 กรกฎาคม 2563 3,297 2 128
27 กรกฎาคม 2563 3,295 4 126
26 กรกฎาคม 2563 3,291 9 124
25 กรกฎาคม 2563 3,282 3 115
24 กรกฎาคม 2563 3,279 10 114
23 กรกฎาคม 2563 3,269 8 106
22 กรกฎาคม 2563 3,261 6 98
21 กรกฎาคม 2563 3,255 5 92
20 กรกฎาคม 2563 3,250 1 96
19 กรกฎาคม 2563 3,249 3 95
18 กรกฎาคม 2563 3,246 7 92
17 กรกฎาคม 2563 3,239 3 85
16 กรกฎาคม 2563 3,236 4 83
15 กรกฎาคม 2563 3,232 5 82
14 กรกฎาคม 2563 3,227 7 78
13 กรกฎาคม 2563 3,220 3 72
12 กรกฎาคม 2563 3,217 1 71
11 กรกฎาคม 2563 3,216 14 70
10 กรกฎาคม 2563 3,202 0 57
9 กรกฎาคม 2563 3,202 5 59
8 กรกฎาคม 2563 3,197 2 65
7 กรกฎาคม 2563 3,195 0 65
6 กรกฎาคม 2563 3,195 5 65
5 กรกฎาคม 2563 3,190 5 61
4 กรกฎาคม 2563 3,185 5 61
3 กรกฎาคม 2563 3,180 1 56
2 กรกฎาคม 2563 3,179 6 62
1 กรกฎาคม 2563 3,173 2 56
30 มิถุนายน 2563 3,171 2 57
29 มิถุนายน 2563 3,169 7 58
28 มิถุนายน 2563 3,162 0 51
(น้อยที่สุด)
27 มิถุนายน 2563 3,162 0 51
(น้อยที่สุด)
26 มิถุนายน 2563 3,162 4 64
25 มิถุนายน 2563 3,158 1 62
24 มิถุนายน 2563 3,157 1 73
23 มิถุนายน 2563 3,156 5 75
22 มิถุนายน 2563 3,151 3 71
21 มิถุนายน 2563 3,148 1 72
20 มิถุนายน 2563 3,147 1 71
19 มิถุนายน 2563 3,146 5 80
18 มิถุนายน 2563 3,141 6 86
17 มิถุนายน 2563 3,135 0 81
16 มิถุนายน 2563 3,135 0 84
15 มิถุนายน 2563 3,135 0 90
14 มิถุนายน 2563 3,135 1 90
13 มิถุนายน 2563 3,134 5 89
12 มิถุนายน 2563 3,129 4 84
11 มิถุนายน 2563 3,125 0 80
10 มิถุนายน 2563 3,125 4 86
9 มิถุนายน 2563 3,121 2 90
8 มิถุนายน 2563 3,119 7
7 มิถุนายน 2563 3,112 8
6 มิถุนายน 2563 3,104 2
5 มิถุนายน 2563 3,102 1 73
4 มิถุนายน 2563 3,101 17 75
3 มิถุนายน 2563 3,084 1
2 มิถุนายน 2563 3,083 1 59
1 มิถุนายน 2563 3,082 1 60
31 พฤษภาคม 2563 3,081 4
30 พฤษภาคม 2563 3,077 1
29 พฤษภาคม 2563 3,076 11
28 พฤษภาคม 2563 3,065 11
27 พฤษภาคม 2563 3,054 9
26 พฤษภาคม 2563 3,045 3
25 พฤษภาคม 2563 3,042 2
24 พฤษภาคม 2563 3,040 0
23 พฤษภาคม 2563 3,040 3
22 พฤษภาคม 2563 3,037 0
21 พฤษภาคม 2563 3,037 3
20 พฤษภาคม 2563 3,034 1
19 พฤษภาคม 2563 3,033 2
18 พฤษภาคม 2563 3,031 3
17 พฤษภาคม 2563 3,028 3
16 พฤษภาคม 2563 3,025 0
15 พฤษภาคม 2563 3,025 7
14 พฤษภาคม 2563 3,018 1
13 พฤษภาคม 2563 3,017 0
12 พฤษภาคม 2563 3,017 2
11 พฤษภาคม 2563 3,015 6
10 พฤษภาคม 2563 3,009 5
9 พฤษภาคม 2563 3,004 4
8 พฤษภาคม 2563 3,000 8
7 พฤษภาคม 2563 2,992 3
6 พฤษภาคม 2563 2,989 1
5 พฤษภาคม 2563 2,988 1
4 พฤษภาคม 2563 2,987 18
3 พฤษภาคม 2563 2,969 3
2 พฤษภาคม 2563 2,966 6
1 พฤษภาคม 2563 2,960 6
30 เมษายน 2563 2,954 7
29 เมษายน 2563 2,947 9
28 เมษายน 2563 2,938 7
27 เมษายน 2563 2,931 9
26 เมษายน 2563 2,922 15
25 เมษายน 2563 2,907 53
24 เมษายน 2563 2,854 15
23 เมษายน 2563 2,839 13
22 เมษายน 2563 2,826 15
21 เมษายน 2563 2,811 19
20 เมษายน 2563 2,792 27
19 เมษายน 2563 2,765 32
18 เมษายน 2563 2,733 33
17 เมษายน 2563 2,700 28
16 เมษายน 2563 2,672 29
15 เมษายน 2563 2,643 30
14 เมษายน 2563 2,613 34
13 เมษายน 2563 2,579 28
12 เมษายน 2563 2,551 33
11 เมษายน 2563 2,518 45
10 เมษายน 2563 2,473 50
9 เมษายน 2563 2,423 54
8 เมษายน 2563 2,369 111
7 เมษายน 2563 2,258 38
6 เมษายน 2563 2,220 51
5 เมษายน 2563 2,169 102
4 เมษายน 2563 2,067 89
3 เมษายน 2563 1,978 103
2 เมษายน 2563 1,875 104
1 เมษายน 2563 1,771 120
31 มีนาคม 2563 1,651 127
30 มีนาคม 2563 1,524 136
29 มีนาคม 2563 1,388 143
28 มีนาคม 2563 1,245 109
27 มีนาคม 2563 1,136 91
26 มีนาคม 2563 1,045 111
25 มีนาคม 2563 934 107
24 มีนาคม 2563 827 106
23 มีนาคม 2563 721 122
22 มีนาคม 2563 599 188*
21 มีนาคม 2563 411 89
20 มีนาคม 2563 322 50
19 มีนาคม 2563 272 60
18 มีนาคม 2563 212 35
17 มีนาคม 2563 177 30
16 มีนาคม 2563 147 33
15 มีนาคม 2563 114 32
14 มีนาคม 2563 82 7
13 มีนาคม 2563 75 5
12 มีนาคม 2563 70 11
11 มีนาคม 2563 59 6
10 มีนาคม 2563 53 3
7 มีนาคม 2563 51 2
6 มีนาคม 2563 50 1
5 มีนาคม 2563 49 4
26 กุมภาพันธ์ 2563 45 3
25 กุมภาพันธ์ 2563 42 2

จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศไทยแก้ไข

แยกรายจังหวัดแก้ไข

จังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด 10 อันดับ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดังนี้[1]

 1. กรุงเทพ 1,628 ราย
 2. ภูเก็ต 227 ราย
 3. นนทบุรี 158 ราย (รวมผู้ป่วยที่สถาบันบำราศและสถาบันโรคทรวงอก)
 4. ชลบุรี 158 ราย
 5. สมุทรปราการ 152 ราย
 6. ยะลา 134 ราย
 7. สงขลา 134 ราย
 8. ปัตตานี 92 ราย
 9. ปทุมธานี ,นราธิวาส 43 ราย
 10. เชียงใหม่ 41 ราย

ประเทศไทยมีผู้ป่วยกระจายในพื้นที่ 68 จังหวัดจากทั้งหมด 77 จังหวัดโดยมี 9 จังหวัด ที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ ได้แก่

 • เหนือ(3): น่าน พิจิตร‬ กำแพงเพชร
 • อีสาน(1): บึงกาฬ‬
 • ภาคกลาง(4): สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง‬ ตราด
 • ใต้(1): ระนอง ‬

แยกรายประเทศแก้ไข

จำนวนผู้ป่วยในทวีปเอเชียที่ยังรักษาในโรงพยาบาล เรียงจากมากไปน้อย (ยกเว้นไทย)
ประเทศ จำนวนผู้ติดเชื้อ(คน) ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (คน) เสียชีวิต(คน)
อินเดีย 1,819,791

(มากที่สุดในเอเชีย/เกิน 1 ล้านคน)

587,560

(มากเป็นอันดับ 3 ของโลก)

39,725

(มากที่สุดในทวีปเอเชีย)

ฟิลิปปินส์ 103,786 47,864 2,123
อินโดนีเซีย 111,451

(มากที่สุดในอาเซียน)

37,052

(มากที่สุดในอาเซียน)

5,388
ญี่ปุ่น 36,751 11,693

(กลับมาระบาดรอบใหม่)

1,016
สิงค์โปร์ 52,784 6,874 27
จีน 84,496 810 4,634
เกาหลีใต้ 14,352 748 302
เวียดนาม 672 286 8
มาเลเซีย 8,999 193

(ใกล้เคียงกับไทย)

125

จำนวนผู้ป่วย ณ ปัจจุบัน (Active Case) ไม่รวมผู้ป่วยที่หายแล้ว (ไม่รวม อังกฤษ และ สเปน เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศนี้ไม่ได้ทำข้อมูล ขณะที่ฝรั่งเศสและอิตาลีไม่อยู่ใน 10 อันดับแรกแล้ว)

 1. สหรัฐอเมริกา 2,255,384 ราย
 2. บราซิล 744,167 ราย
 3. อินเดีย 588,180 ราย (ขึ้นมาเป็นอันดับ 3)
 4. รัสเซีย 185,342 ราย
 5. อัฟริกาใต้ 150,148 ราย (ขึ้นมาเป็นอันดับ 5)
 6. โคลัมเบีย 143,711 ราย (ขึ้นมาเป็นอันดับ 6)
 7. เปรู 115,469 ราย
 8. อาร์เจนตินา 111,366 ราย (ขึ้นมาเป็นอันดับ 8)
 9. บังกลาเทศ 101,804 ราย (ขึ้นมาเป็นอันดับ 7)
 10. เม็กซิโก 100,836 ราย

142.ไทย 129 ราย
(ตัวเข้ม คือ ประเทศที่ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง)

จำนวนผู้เสียชีวิต

 1. สหรัฐอเมริกา 160,900 ราย
 2. บราซิล 96,789 ราย
 3. เม็กซิโก 48,807 ราย (ขึ้นมาเป็นอันดับ 3)
 4. อังกฤษ 46,298 ราย
 5. อินเดีย 39,814 ราย (เสียชีวิตมากที่สุดในทวีปเอเชีย/ขึ้นมาเป็นอันดับ 5)
 6. อิตาลี 35,154 ราย
 7. ฝรั่งเศส 30,265 ราย
 8. สเปน 28,445 ราย
 9. เปรู 20,854 ราย (ขึ้นมาเป็นอันดับ 9)
 10. อิหร่าน 17,631 ราย

รวมทั้งหมด 704,483 ราย (เสียชีวิตเกิน 7 แสนรายแล้ว)

ประเทศที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ได้แก่ กัมพูชา และ ลาว
--เพิ่มเติม Covid-19 outbreak in Thailand

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการรักษาแก้ไข

 • 5 พฤษภาคม 2563 อิสราเอล สามารถคิดค้นยารักษาโควิด-19 ได้แล้ว เตรียมผลิตวัคซีนจำหน่าย [2]
 • 18 พฤษภาคม 2563 สหรัฐอเมริกา ผลทดลองขั้นต้นชี้ ผู้รับวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ สร้างสารภูมิต้านทานโควิด-19[3]
 • 20 พฤษภาคม 2563 ศบค.แจ้งข่าวดีปีหน้าได้ใช้ "วัคซีน โควิด-19" โดยฝีมือคนไทย[4]
 • 24 พฤษภาคม 2563 ไทยเจ๋งทดลองวัคซีน พิชิตโควิด ฉีดให้ลิงเข็มแรก[5]
 • 2 มิถุนายน 2563 รพ.รามาฯ เล็งวิจัยในคน หลังพบ ‘กระชายขาว’ ต้านโควิดแรก[6]
 • 14 มิถุนายน 2563 "Global COVID-19" จัดไทยฟื้นตัวจาก COVID-19 อันดับ 2 ของโลก[7]
 • 24 มิถุนายน 2563 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คาดว่าจะเริ่มทดลองวัคซีนโควิด-19 ในคนระยะที่ 1 ได้ในราวเดือนตุลาคม 2563[8]
 • 16 กรกฎาคม 2563 วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อยู่ในการทดลองในมนุษย์ระยะที่ 3 มี 2 ชนิด เป็นของจีน Sinovac และของ Oxford ร่วมกับ AstraZeneca[9]

SARSแก้ไข

ย้อนรอยไวรัส SARS ระบาดใน 26 ประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 2002 - 2004 โดยพบผู้ติดเชื้อ 8,273 ราย เสียชีวิต 775 คน ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อ 9 ราย และเสียชีวิต 2 ราย

En:2002–2004 SARS outbreak

อ้างอิงแก้ไข