ปุ่มหัวกระดูกอัลนา

ปุ่มหัวกระดูกอัลนา (อังกฤษ: Head of ulna) เป็นพื้นผิวข้อต่อ ส่วนหนึ่งมีลักษณะกลม ชี้ลงล่าง ต่อกับพื้นผิวด้านบนของแผ่นรองข้อต่อรูปสามเหลี่ยม (triangular articular disk) ซึ่งแบ่งระหว่างปุ่มหัวกระดูกและข้อมือ ในขณะที่อีกส่วนจะชี้ไปทางด้านข้าง มีลักษณะแคบ นูน จะต่อกับรอยเว้าอัลนา (ulnar notch) บนกระดูกเรเดียส เพื่อประกอบเป็นข้อต่อเรดิโออัลนาส่วนปลาย (Distal radioulnar joint)

ปุ่มหัวกระดูกอัลนา
(head of ulna)
ละติน caput ulnae
Gray's subject #52 218
Dorlands/
Elsevier
c_08/12212303

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข