ปุ่มหัวกระดูกอัลนา

ปุ่มหัวกระดูกอัลนา (อังกฤษ: Head of ulna) เป็นพื้นผิวข้อต่อ ส่วนหนึ่งมีลักษณะกลม ชี้ลงล่าง ต่อกับพื้นผิวด้านบนของแผ่นรองข้อต่อรูปสามเหลี่ยม (triangular articular disk) ซึ่งแบ่งระหว่างปุ่มหัวกระดูกและข้อมือ ในขณะที่อีกส่วนจะชี้ไปทางด้านข้าง มีลักษณะแคบ นูน จะต่อกับรอยเว้าอัลนา (ulnar notch) บนกระดูกเรเดียส เพื่อประกอบเป็นข้อต่อเรดิโออัลนาส่วนปลาย (Distal radioulnar joint)

ปุ่มหัวกระดูกอัลนา
(head of ulna)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินcaput ulnae
TA98A02.4.06.015
TA21245
FMA33751
ศัพท์กายวิภาคศาสตร์ของกระดูก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข