ปืนลม (อังกฤษ: Air gun) เป็นหนึ่งในอาวุธปืน แต่ปืนลมนั้นเป็นปืนที่ไม่ใช้ดินปืนในการผลักดันลูกกระสุน แต่จะใช้แรงลมแทน ซึ่งปืนลมนั้นเป็นปืนที่สามารถใช้ในการแข่งขันหรืองานต่าง ๆ ตามแต่ผู้ใช้งานจะนำไปใช้โดยปืนลม ในปัจจุบันนี้ได้ทำเลียนแบบให้มีรูปทรงและขนาดที่เหมือนกับปืนจริงมาก

ประเภทของปืนลม แก้

ซึ่งปืนลมนั้นสามารถแบ่งประเภทได้หลายชนิด เช่น

  • แบบใช้ลม เกิดจากสูบภายในตัวเองซึ่งนิยมใช้สปริงในการดีดลูกสูบ
  • แบบใช้แก๊ส เป็นแบบที่ใช้การอัดแก๊สเข้าไปในที่บรรจุแล้วใช้แก๊สในการผลักดันลูกกระสุน
  • แบบใช้ไฟฟ้า เป็นแบบที่ใช้มอเตอร์ในการขับเฟืองเพื่อไปดันลูกสูบในการอัดลมซึ่งปืนชนิดนี้จะยิงได้เร็วกว่าชนิดอื่นที่กล่าวมา โดยลูกกระสุนที่นิยมใช้จะมีขนาดประมาณ 6 มม. และขนาดชองน้ำหนักที่มีในตลาดมีตั้งแต่ 0.10 - 0.25 กรัม แล้วแต่ความแรงและความเหมาะสม ปืนแรงหรือไม่แรงนั้นแล้วแต่วัสดุที่นำมาผลิต และการดีไซน์ของปืนชนิดนั้น ๆ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้