ปีกหลังของไขสันหลัง

ปีกหลัง (อังกฤษ: "posterior horn" หรือ "posterior cornu" หรือ "dorsal horn" หรือ "spinal dorsal horn") ของไขสันหลัง (อังกฤษ: "of spinal cord") เป็นส่วนของเนื้อเทาที่ยื่นออกไปทางด้านหลังของไขสันหลัง มีหน้าที่รับข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกต่าง ๆ จากกาย รวมทั้งความสัมผัสเบา การรับรู้อากัปกิริยา (proprioception) และแรงสั่นสะเทือน ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกเหล่านี้มาจากหน่วยรับความรู้สึกที่ผิวหนัง กระดูก และข้อต่อ ของเซลล์ประสาทรับความรู้สึกที่มีตัวเซลล์อยู่ที่ปมประสาทรากหลัง (dorsal root ganglion)

ปีกหลังของไขสันหลัง
(Posterior horn of spinal cord)
Medulla spinalis - Section - English.svg
ภาพตัดขวางของไขสันหลัง ปีกหลังเป็นส่วนที่ยืดออกของด้านบนของเนื้อเทา กำกับด้วยเลข 2
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินcornu posterius medullae spinalis
MeSHD066148
TA98A14.1.02.115
A14.1.02.023
A14.1.02.114
TA26064
FMA256530
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

กายวิภาคแก้ไข

ปีกเนื้อเทาด้านหลังแบ่งออกเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นมีชื่อเป็นต้นว่า

ส่วนชั้นอื่น ๆ อยู่ในส่วนอื่น ๆ ของเนื้อเทาในไขสันหลัง นอกปีกหลังของไขสันหลัง

ภาพต่าง ๆแก้ไข