หน่วยรับความรู้สึก

หน่วยรับความรู้สึก, ตัวรับหรือที่รับ (อังกฤษ: receptor) ในชีวเคมี เป็นโปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ หรือในไซโทพลาสซึมหรือนิวเคลียสที่จะเชื่อมต่อกับโมเลกุลเฉพาะซึ่งเรียกว่า ลิแกนด์ (ligand) เช่น สารสื่อประสาท, ฮอร์โมน หรือสารประกอบอื่นๆ และทำให้เกิดการเริ่มต้นตอบสนองของเซลล์ต่อลิแกนด์นั้นๆ

ภาพรวมแก้ไข

 
ทรานเมมเบรน รีเซปเตอร์:E=เอ็กตราเซลลูลาร์ สเปซ; I=อินทราเซลลูลาร์ สเปซ; P=พลาสมา เมมเบรน

หน่วยรับความรู้สึกมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ ลิแกนด์ และหน้าที่ของมัน เช่น

ทรานเมมเบรน รีเซปเตอร์ (Transmembrane receptors)แก้ไข

เมตาโบโทรปิก รีเซปเตอร์ (Metabotropic receptor)แก้ไข

จี โปรตีน-คัปเิปิลด์ รีเซปเตอร์ (G protein-coupled receptors)แก้ไข

หน่วยรับความรู้สึกนี้รู้จักกันในชื่อ 7 ทรานเมมเบรน รีเซปเตอร์ หรือ 7TM รีเซปเตอร์

ไทโรซีน ไคเนส รีเซปเตอร์ (Tyrosine kinase receptors)แก้ไข

กัวนิลิล ไซเคลส รีเซปเตอร์ (Guanylyl cyclase receptors)แก้ไข

ไอโอโนโทรปิก รีเซปเตอร์ (Ionotropic receptors)แก้ไข

อินทราเซลลูลาร์ (Intracellular receptors)แก้ไข

ทรานสคริปชั่น แฟคเตอร์ (Transcription factors)แก้ไข

อื่นๆแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข