ในเรื่องมหาภารตะ ปาณฑพ(ปาน-ดบ,ปาน-ทบ) เป็นกลุ่มพี่น้อง 5 คน ที่สืบเชื้อสายจากท้าวปาณฑุ ประสูติจากพระนางกุนตีและพระนางมาทรี ที่ร่ายเวทมนตร์อัญเชิญเทพมาประทานโอรส

  1. ยุธิษฐิระ นางกุนตีอัญเชิญพระยมมาประทานโอรส
  2. ภีมะ นางกุนตีอัญเชิญพระพายมาประทานโอรส
  3. อรชุน นางกุนตีอัญเชิญพระอินทร์มาประทานโอรส เป็นอวตารของพระนระ อวตารอีกปางหนึ่งของพระนารายณ์
  4. นกุล นางมาทรีอัญเชิญพระอัศวินองค์ที่ 1 คือ พระนาสัตยะ มาประทานโอรส เป็นฝาแฝดกับ สหเทพ
  5. สหเทพ นางมาทรีอัญเชิญพระอัศวินองค์ที่ 2 คือ พระทัศระ มาประทานโอรส เป็นฝาแฝดกับ นกุล เป็นอวตารของพระศุกร์
จากซ้าย ภีมะ, อรชุน, ยุธิษฐิระ, ฝาแฝดนกุลและสหเทพ และพระนางเทราปตี