นกุล(สันสกฤษ: नकुल) เป็นน้องคนรองเหล่าปาณฑพ นอกจากนี้เขาก็มีน้องฝาแฝดอย่างสหเทพ โดยถือว่าเป็นบุตรของปาณฑุและนางมาทรี แต่จริงๆแล้วเกิดจากพรของเทพอัศวินฝาแฝดคือ พระนาสัตยะ

นกุล
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
คู่สมรสเทราปที
กาเรนุมาตี
บุตรศตานิกะ (เกิดจากพระนางเทราปตี)
นิรมิตรา (เกิดจากนางกาเรนุมาตี)
ญาติท้าวปาณฑุ(พ่อ)
พระนางมาทรี(แม่)
พระนางกุนตี(แม่เลี้ยง)
กรรณะ(พี่ชาย)
ยุธิษฐิระ(พี่ชาย)
ภีมะ(พี่ชาย)
อรชุน(พี่ชาย)
สหเทพ(ฝาแฝด)

นกุลเป็นคนที่มีความหล่อเหล่าและงดงามมากที่สุดในบรรดาเหล่าพี่น้องถึงแม้ว่าจะมีสหเทพเป็นน้องชายฝาแฝดแต่ทว่าก็มิอาจงามเทียบเท่านกุลได้

นอกจากหน้าตาดีแล้วเขายังมีความสามารถในการสู้รบและศาสตร์ความรู้การเลี้ยงม้า แต่ทว่ากลับเป็นตัวละครที่มีบทบาทไม่มากนักพอๆกับน้องฝาแฝดตัวอย่างสหเทพ