ปลาหลด
Macrognathus siamenis.jpg
ปลาหลดจุด (M. siamensis)
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Actinopterygii
อันดับ: Synbranchiformes
วงศ์: Mastacembelidae
สกุล: Macrognathus
Lacepède, 1800
ชนิดต้นแบบ
Ophidium aculeatum
Bloch, 1786
ชนิด
ดูในเนื้อหา
ชื่อพ้อง
  • Rhynchobdella Bloch & Schneider, 1801

ปลาหลด เป็นชื่อปลานํ้าจืดทุกชนิดในสกุลปลากระดูกแข็งจำพวกหนึ่ง ใช้ชื่อสกุลว่า Macrognathus จัดอยู่ในอันดับปลาไหลนา (Synbranchiformes) วงศ์ปลากระทิง (Mastacembelidae)

ปลาหลดมีรูปร่างเพรียวยาว ลำตัวแบนข้าง หัวและตามีขนาดเล็ก มีจุดเด่นคือ ปากเล็กและมีจะงอยปากแหลมยาว มีลักษณะทั่วไปคล้ายปลาในสกุล Mastacembelus หรือปลากระทิง แต่ทว่ามีขนาดและรูปร่างเล็กกว่ากันมาก มีสีสันและลวดลายน้อยกว่า[1] โดยเฉลี่ยแล้วจะมีความยาวประมาณไม่เกิน 1 ฟุต และมีครีบหางแยกออกจากครีบหลังและครีบท้องชัดเจน ก้านครีบเดี่ยวของครีบหลังเป็นหนามสั้น ๆ ปลายแหลมประมาณ 12-31 ก้าน ปลายจะงอยปากที่จมูกคู่หน้าแยกออกเป็นติ่งเนื้อเล็ก ๆ 4 หรือ 6 ติ่ง เกล็ดมีขนาดเล็กมากมีพฤติกรรมความเป็นอยู่และการหากินคล้าย ๆ กัน โดยอาจจะพบได้ในลำธารน้ำตกบนภูเขาหรือในป่าดิบชื้นด้วย[2]

พบกระจายพันธุ์ในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสำคัญต่อมนุษย์ในแง่ของการเป็นอาหาร ตกปลา และเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

การจำแนกแก้ไข

สกุลปลาหลดปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 23 ชนิด[3] ชนิดที่มีชื่อภาษาไทยเป็นชนิดที่พบในประเทศไทย

อ้างอิงแก้ไข

  1. ความหมายของคำว่า หลด ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
  2. สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์. สาระน่ารู้ ปลาน้ำจืดไทย เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2547. 257 หน้า. หน้า 118. ISBN 974-00-8738-8
  3. 3.0 3.1 Plamoottil, M. & Abraham, N.P. (2014): Macrognathus fasciatus (Synbranchiformes; Mastacembelidae) - a new fish species from Kerala, India. Journal of Experimental Zoology, India, 17 (1): 49-54.