ปลามังกร (อังกฤษ: Dragonfish) เป็นชื่อสามัญอาจหมายถึงปลาในหลากหลายประเภท เช่น

  • ปลาอะโรวาน่าเอเชีย, ปลาน้ำจืดที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิต มีรูปร่างเหมือนมังกรในเทพปกรณัมจีน นิยมเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงาม เชื่อว่านำมาซึ่งโชคลาภแก่ผู้เป็นเจ้าของ
  • ปลายอดจาก, ปลาไหลทะเลขนาดใหญ่ ในวงศ์ Muraenesocidae มีชื่ออื่น ๆ อีก เช่น ปลาเงี้ยว, ปลาหลด หรือปลางู
  • ปลาออร์, ปลาทะเลลึกที่มีรูปร่างยาวใหญ่ มีหงอนขนาดใหญ่บนหัวคล้ายพญานาค
  • ปลามังกรน้อย, ปลาทะเลขนาดเล็กรูปร่างและสีสันสวยงาม ในวงศ์ Callionymidae เรียกกันว่า ปลามังกรน้อย
  • ปลามังกรน้อย, ปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง จำพวกปลาคิลลี่ฟิชหรือปลาหัวตะกั่ว นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม
  • ปลาเขือ, ปลาทะเลจำพวกหนึ่งในวงศ์ Gobiidae มีรูปร่างเรียวยาวคล้ายมังกร อาศัยอยู่ตามปากแม่น้ำหรือโคลนเลนใกล้ชายฝั่ง