ชื่อสามัญ (อังกฤษ: Common name) หมายถึง ชื่อที่เรียกกันทั่วไปในการอนุกรมวิธานสิ่งมีชีวิต ใช้ชื่ออาจให้ชื่อตามลักษณะรูปร่างของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ๆ เช่น ต้นแปรงขวด, ว่านหางจระเข้ หรืออาจเรียกชื่อตามถิ่นกำเนิด เช่น ผักตบชวา, มันฝรั่ง หรืออาจเรียกตามชื่อที่อยู่ เช่น ดาวทะเล, ทากบก นอกจากนี้ในแต่ละถิ่นยังเรียกชื่อต่างกันเช่น แมลงปอ ภาคใต้เรียกว่า "แมงพี้" ภาคเหนือเรียก "แมงกะบี้" เป็นต้น[1]

ซึ่งชื่อสามัญอาจจะซ้ำซ้อนกันได้ จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ เพื่อระบุให้ถูกต้อง[2]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-07-12. สืบค้นเมื่อ 2012-07-15.
  2. [http://158.108.17.142/learn/student.php?lesson=lesson10&lesson_id=10&action=story_1&step=1 บทเรียนที่ 10 เรื่อง การจัดหมวดหมู่พืช ตอนที่ 1 ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)][ลิงก์เสีย]