ประเทศเฮติในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020

ประเทศเฮติ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว ครั้งที่ 3 ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 9 - 22 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติเฮติได้ส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด 1 คน แบ่งเป็นเป็นชาย 1 คนและหญิง 0 คน เข้าร่วมการแข่งขันใน 1 ชนิดกีฬา

จำนวนผู้เข้าแข่งขันแก้ไข

กีฬา ชาย หญิง รวม
สกีลงเขา
รวม 1 0 1

ผลการแข่งขันแก้ไข

สกีลงเขาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข