ธงชาติเฮติ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 3 ส่วน ยาว 5 ส่วน พื้นธงแบ่งครึ่งออกเป็น 2 ส่วนตามแนวนอน ครึ่งบนพื้นสีน้ำเงิน ครึ่งล่างพื้นสีแดง ที่กลางธงมีรูปตราแผ่นดินของเฮติในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีขาว ในส่วนของธงพลเรือนนั้น เป็นธงสองแถบแบ่งครึ่งตามแนวนอนสีน้าเงิน-แดง ไม่มีภาพตราแผ่นดิน


ธงชาติเฮติ
Flag of Haiti.svg
การใช้ 011011
สัดส่วนธง 3:5
ประกาศใช้ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 (34 ปี)
ลักษณะ ธงสองแถบแบ่งครึ่งตามแนวนอนสีน้าเงิน-แดง กลางธงมีภาพตราแผ่นดินในพื้นสี่เหลี่ยมสีขาว
Flag of Haiti (civil).svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ 100100
สัดส่วนธง 3:5
ประกาศใช้ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1987
ลักษณะ ลักษณะอย่างธงชาติ ไม่มีภาพตราแผ่นดิน

แบบธงแก้ไข

ธงชาติผืนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และ ตราแผ่นดิน ออกแบบครั้งแรกโดย อาแล็กซองดร์ เปซียง[1] (Alexandre Pétion) เมื่อปี ค.ศ. 1806 ในวรรคที่ 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเฮติฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530.

ตราแผ่นดินดังกล่าวนี้ใช้สำหรับบ่งบอกว่าเป็นธงชาติสำหรับทางราชการ (เริ่มใช้เป็นธรรมเนียมนับตั้งแต่ ค.ศ. 1843 เป็นต้นมา) ดวงตราดังกล่าวนั้นแสดงภาพของยุทธภัณฑ์ต่างๆ แสดงความพร้อมในการปกป้องอิสรภาพ กองรวมกันภายใต้ต้นปาล์มแห่งเอกราช ที่ยอดต้นปาล์มนั้นสวมไว้ด้วยหมวกแห่งเสรีภาพ[2] ซึ่งแสดงในรูปของหมวกฟรีเจียงสีแดง เบื้องล่างของรูปดังกล่าวมีแพรแถบสีขาวจารึกคำขวัญภาษาฝรั่งเศสว่า "L'Union Fait La Force" อันมีความหมายว่า "ความสามัคคีก่อกำเนิดซึ่งกำลัง" สำหรับธงชาติสำหรับใช้โดยพลเรือนนั้นจะไม่มีรูปตราแผ่นดิน ธงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นแบบธงที่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1987

ประวัติแก้ไข

           
ธงชาติระหว่างการปฏิวัติเฮติ ธงชาติจักรวรรดิเฮติที่ 1 ธงชาติรัฐเฮติ ธงชาติราชอาณาจักรเฮติ ธงชาติจักรวรรดิเฮติที่ 2 ธงชาติเฮติในสมัยดูวาเลียร์

สีน้ำเงินและสีแดงในธงชาติเฮติมีที่มาจากธงชาติฝรั่งเศสผู้เป็นเจ้าอาณานิคมเดิม ในการปฏิวัติเฮติเมื่อ ค.ศ. 1803 นั้น ธงไตรรงค์ของฝรั่งเศสได้ถูกฉีกออกโดยฌอง ฌาคส์ เดสซาลีนส์ (Jean-Jacques Dessalines) ผู้นำในการปฏิวัติครั้งนั้น (ต่อมาได้ตั้งตนเองเป็นผู้ปกครองเฮติในฐานะปฐมจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิเฮติ) จากนั้นเขาได้ให้หญิงคนหนึ่งนำเอาเฉพาะสีน้ำเงินและสีแดงของธงเดิมมาเย็บต่อกันเพื่อสร้างขึ้นเป็นธงชาติใหม่ของเฮติ โดยสีน้ำเงินหมายถึงประชากรชาวเฮติที่เคยตกเป็นทาสของฝรั่งเศส สีแดงหมายถึงประชาชนที่เป็นเชื้อชาติลูกผสมระหว่างคนผิวดำและคนพื้นเมือง ซึ่งเรียกรวมกันว่า พวกมูแลตโต (mulatto) ส่วนตราแผ่นดินในธงนั้นได้เพิ่มลงในธงเมื่อปี ค.ศ. 1806 โดยตราดังกล่าวออกแบบครั้งแรกโดย อาแล็กซองดร์ เปซียง ผู้เป็นประธานาธิบดีหลังจากที่จักรพรรดิเดสซาลีนส์ถูกลอบปลงพระชนม์ในปีนั้น

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Beauvoir, Max G. "Colors of the Flags." Accessed 11 Feb 2011.
  2. (Sache, Ivan. Flags of the World. "Haiti." 12 Dec 1999. Accessed 11 Feb 2011.)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข