ประเทศศรีลังกาในเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2017

ประเทศศรีลังกา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว ครั้งที่ 8 ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ณ ซัปโปะโระ และ โอะบิฮิโระ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 [1] [2]

ประเทศศรีลังกา
ในเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2017
รหัสประเทศSRI
เอ็นโอซีคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติศรีลังกา
ใน ซัปโปะโระ และ โอะบิฮิโระ
19–26 กุมภาพันธ์
นักกีฬา5 คน ใน 2 ชนิด
เหรียญ
ทอง เงิน ทองแดง รวม
0 0 0 0
การเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว

จำนวนผู้เข้าแข่งขันแก้ไข

นักกีฬาประเทศศรีลังกามีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการดังต่อไปนี้

กีฬา ชาย หญิง รวม
  ทวิกีฬา 1 0 1
  สกีลงเขา 2 0 2
  สกีวิบาก 1 0 1
  สโนว์บอร์ด 0 1 1
รวม 4 1 5

กีฬาทวิกีฬาแก้ไข

นักกีฬาทวิกีฬาของประเทศศรีลังกามีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาทวิกีฬา ประเภทชาย

ประเภทชายแก้ไข

กีฬาสกีลงเขาแก้ไข

นักกีฬาสกีลงเขาของประเทศศรีลังกามีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาสกีลงเขา ประเภทชาย

ประเภทชายแก้ไข

กีฬาสกีวิบากแก้ไข

นักกีฬาสกีวิบากของประเทศศรีลังกามีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาสกีวิบาก ประเภทชาย

ประเภทชายแก้ไข

กีฬาสโนว์บอร์ดแก้ไข

นักกีฬาสโนว์บอร์ดของประเทศศรีลังกามีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาสโนว์บอร์ด ประเภทหญิง

ประเภทหญิงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Sapporo 2017". www.ocasia.org/. Olympic Council of Asia.
  2. "2017 Sapporo AWG sport entries by NOC". www.sapporo2017.org. 8th Sapporo Asian Winter Games Organizing Committee. 16 December 2016.