ประเทศลัตเวียในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศลัตเวีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ผู้ได้รับเหรียญรางวัลแก้ไข

เหรียญ นักกีฬา ชนิดกีฬา รายการ วันที่
  ทอง Māris Štrombergs จักรยาน Men's BMX สิงหาคม 10
  ทองแดง Pļaviņš, MārtiņšMārtiņš Pļaviņš
Jānis Šmēdiņš
วอลเลย์บอล Men's beach volleyball สิงหาคม 9

อ้างอิงแก้ไข