ประเทศนิวซีแลนด์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012


ประเทศนิวซีแลนด์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012

นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬา แก้

กีฬา ชาย หญิง รวม
  กรีฑา 2 15 17
  มวยสากลสมัครเล่น 0 2 2
  เรือแคนู 4 4 8
  จักรยาน 13 9 22
  ขี่ม้า 3 3 6
  ฮอกกี้ 16 16 32
  ฟุตบอล 18 18 36
  ยูโด 0 1 1
  เรือพาย 15 11 26
  เรือใบ 9 6 15
  ยิงปืน 1 0 1
  ว่ายน้ำ 8 8 16
  เทควันโด 2 1 3
  เทนนิส 0 1 1
  ไตรกีฬา 3 3 6
  ยกน้ำหนัก 1 0 1
รวม 97 87 184

เหรียญรางวัล แก้

แบ่งตามประเภทกีฬา แก้

กีฬา       รวม
  เรือพาย 3 0 2 5
  เรือใบ 1 1 0 2
  กรีฑา 1 0 0 1
  เรือแคนู 1 0 0 1
  จักรยาน 0 1 2 3
  ขี่ม้า 0 0 1 1
รวม 6 2 5 13

แบ่งตามวัน แก้

วัน วันที่       รวม
1 28 กรกฎาคม 0 0 0 0
2 29 กรกฎาคม 0 0 0 0
3 30 กรกฎาคม 0 0 0 0
4 31 กรกฎาคม 0 0 1 1
5 1 สิงหาคม 0 0 1 1
6 2 สิงหาคม 1 0 0 1
7 3 สิงหาคม 2 0 1 3
8 4 สิงหาคม 0 0 1 1
9 5 สิงหาคม 0 0 0 0
10 6 สิงหาคม 1 0 0 1
11 7 สิงหาคม 0 0 1 1
12 8 สิงหาคม 0 1 0 1
13 9 สิงหาคม 0 0 0 0
14 10 สิงหาคม 1 1 0 2
15 11 สิงหาคม 1 0 0 1
16 12 สิงหาคม 0 0 0 0
รวม 6 2 5 13