ประมุขในนาม

ประมุขในนาม (อังกฤษ: Titular ruler) คือบุคคลที่มีตำแหน่งผู้นำอย่างเป็นทางการเพียงเล็กน้อย หรือมีอำนาจจริงบ้าง[1] บางครั้งบุคคลนั้นอาจจะอยู่ในตำแหน่งผู้นำเพียงในนาม แต่ก็ยังใช้อำนาจเกินกว่าปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากบุคลิกภาพและประสบการณ์ของบุคคลเหล่านั้น ประมุขในนามไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ผู้นำทางการเมือง แต่ยังหมายถึงองค์กรอื่นใด เช่น บรรษัท ด้วย

นิรุกติศาสตร์แก้ไข

Titular เป็นคำที่เกิดขึ้นจากการรวมคำว่า titulus (ตำแหน่ง, ยศ) ในภาษาละติน และคำเสริมท้ายในภาษาอังกฤษ -ar[2] ซึ่งหมายถึง "ของ หรือ ขึ้นอยู่กับ"[3]

พัฒนาการแก้ไข

ในระบบรัฐสภาทุกวันนี้ส่วนใหญ่ ประมุขแห่งรัฐได้มีการพัฒนาไปทางใดทางหนึ่ง หรือถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตำแหน่งของผู้นำ กรณีในอดีต ผู้นำมักจะมีอำนาจอย่างมีนัยสำคัญที่ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญของรัฐ แต่ก็ไม่สามารถใช้อำนาจเหล่านั้นได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ภายในประเทศนั้น ในภายหลัง มักจะมีการแสดงไว้อย่างชัดเจนในเอกสารที่ซึ่งมีความตั้งใจทำให้ผู้นำไร้ซึ่งอำนาจ ประมุขแห่งรัฐจะอยู่ในตำแหน่งผู้นำในนามที่มักจะได้รับการยกย่องในฐานะสัญลักษณ์ของการ "นำพา" ผู้คน

ตัวอย่างแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ""titular" Merriam-Webster Online Dictionary". Meriam Webster. 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-06-25.
  2. Robert K. Barnhart, บ.ก. (1988). Chambers Dictionary of Etymology. New York: Chambers Harrap Publishers. p. 1146. ISBN 0-550-14230-4.
  3. ""-ar" Merriam-Webster Online Dictionary". Meriam Webster. 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-06-25.
  4. Wojdakowski, Walter (January–February 2007). "Cultural awareness: cross-cultural interaction today". Infantry Magazine. BNET. สืบค้นเมื่อ 2008-06-25.