บรรษัท (อังกฤษ: corporation) หรือ บริษัท (เป็นคำที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา) หมายถึงองคภาวะตามกฎหมาย (legal entity) ที่มีสิทธิและความรับผิดแตกต่างกันระหว่างสมาชิก ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของรัฐ [1] บรรษัทมีหลายรูปแบบต่างกันออกไป ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการธุรกิจ บรรษัทในยุคก่อนก่อตั้งขึ้นโดยกฎบัตร (เช่นพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติผ่านทางรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติ) ปัจจุบันนี้บรรษัทใหม่สามารถก่อตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้