กลุ่มบิ๊กเทน (อังกฤษ: Big Ten Conference) เป็นกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่รวมตัวกัน 11 แห่ง ในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในบริเวณตอนเหนือของประเทศ ในอดีตบิ๊กเทนมีสมาชิกอยู่ 10 มหาวิทยาลัย และเพิ่มมาเป็น 11 แห่ง ในปี พ.ศ. 2533 หลังจากที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตตได้เข้าร่วม ก็ได้มีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ของกลุ่มบิ๊กเทนโดยมีตัวเลข 11 ซ่อนอยู่ในตัวอักษร T

สัญลักษณ์ของกลุ่มบิ๊กเทน

สมาชิก แก้

บิ๊กเทนก่อตั้งในปี พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) โดยมีสมาชิกดังนี้

อดีตสมาชิกของบิ๊กเทน