เปิดเมนูหลัก
สัญลักษณ์ของบิ๊กทเวลฟ์

กลุ่มบิ๊กทเวลฟ์ (อังกฤษ: Big 12 Conference) เป็นกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่รวมตัวกัน 12 แห่งในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และบิ๊กทเวลฟ์เป็นกลุ่มสมาชิกของเอ็นซีดับเบิลเอดิวิชัน 1 สำหรับกีฬาทุกชนิด ยกเว้น อเมริกันฟุตบอลอยู่ดิวิชัน I-A

กลุ่มของบิ๊กทเวลฟ์แก้ไข