มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตต

มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตต (อังกฤษ: Oklahoma State University ย่อว่า OSU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐตั้งอยู่ที่เมืองสทิลวอเทอร์ ในรัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) เดิมใช้ชื่อว่าโอคลาโฮมาเอเอนด์เอ็มคอลเลจ (Oklahoma A&M College) และได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตต หรือ Oklahoma State University ในปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) โดยมีนักศึกษาประมาณ 23,307 คน (พ.ศ. 2553)[1] นอกจากวิทยาเขตหลักในสทิลวอเทอร์ มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตอยู่ในเมือง โอคลาโฮมาซิตี โอกมัลกี และ ทัลซา

อาคารสติวเดนท์ยูเนี่ยนในวิทยาเขตเมืองสทิลวอเทอร์

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง แก้

ชาวไทย แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้