รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา

รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ หลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549

รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้า เนวิน ชิดชอบ
อดิศร เพียงเกษ
ถัดไป สมพัฒน์ แก้วพิจิตร
ธีระชัย แสนแก้ว
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 (82 ปี)
จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย
คู่สมรส ชัชสรัญ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรของพระยารามราชภักดี กับคุณหญิงชื่นแช่ม รามราชภักดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร จากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2508 ระดับปริญญาโทสาขาเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต และระดับปริญญาเอก ด้านการเกษตร จากมหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต เช่นเดียวกัน

ด้านครอบครัวสมรสกับชัชสรัญ อิศรางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม: เจริญศิริ) มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ ปิยนิตย์ ขวัญพูลศรี (ญ.) และกฤตินาท อิศรางกูร ณ อยุธยา (ช.)

การทำงานแก้ไข

รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา รับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองโครงการเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2530 และดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2542 จากนั้นจึงได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านสินเชื่อเกษตรและชนบท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จนถึงปี พ.ศ. 2549

รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์[1] ในรัฐบาลหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 นำโดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข