บาดแผล เป็นคำเรียกลักษณะของการฉีกขาดของเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในร่างกาย (Disruption of the anatomical continuity of tissur) ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับแรงกระแทกจากของแข็ง (Mechanical Forces) หรืออาจเกิดจากของมีคม บาดแผลจึงกลายเป็นสิ่งที่ตามมาของการเกิดอาการบาดเจ็บ (Trauma) การเกิดบาดแผลภายในร่างกาย ถ้าบาดแผลได้รับจากการทำร้ายร่างกายหรือเกิดจากการกระทำของผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ถึงกับเสียชีวิต บาดแผลจะกลายเป็นหลักฐานในการชี้ชัดถึงสาเหตุการตาย และเป็นหลักฐานสำคัญในการมัดตัวผู้กระทำความผิดในคดีฆาตกรรม

บาดแผล
ชายมีบาดแผล
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10T14.0-T14.1
ICD-9872-893
MeSHD014947

ในทางอาชญากรรม บาดแผลอาจเป็นเครื่องบ่งชี้เจตนาของผู้กระทำความผิด ถ้าบาดแผลที่ปรากฏตามร่างกายสาหัสและโหดเหี้ยมเพียงใด ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาในการกระทำภายในจิตใจของผู้กระทำความผิด เพราะฉะนั้นในการวินิจฉัยบาดแผลที่ปรากฏตามร่างกาย ก็จะเป็นการวินิฉัยจิตใจของผู้กระทำความผิดด้วย ว่ามีเจตนา มุ่งร้ายหรือป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายอย่างไร

บาดแผลและแผล แก้

นอกเหนือจากคำว่า "บาดแผล" แล้ว ในทางด้านการแพทย์ยังปรากฏคำว่า "แผล" (Ulcer) โดย บาดแผล และ แผล นั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แผลอาจเกิดจากการหายไปหรือการแหว่งของเนื้อเยื่อที่บริเวณผิวหนังของร่างกาย หรือแผลที่ปรากฏในบริเวณเยื่อบุภายในร่างกาย ซึ่งแผลที่ปรากฏบริเวณผิวหนังเมื่อร่างกายเป็นฝี เป็นหนองแล้วเกิดการแตกของผิวหนัง เมื่อเลือดและหนองไหลออกมาจากฝีที่แตก ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นเป็นโพรงและเกิดเป็นแผลขึ้นมา หรือลักษณะของผิวหนังบริเวณร่างกายเมื่อเกิดการอักเสบ เนื้อบริเวณที่เกิดการอักเสบจะตายและเน่าเปื่อยหายไป เกิดเป็นรอยแหว่งบริเวณผิวหนังและกลายเป็นแผล หรือเมื่อร่างกายเกิดเป็นมะเร็งหรือเนื้องอก เมื่อเนื้อนั้นโตเต็มที่แล้วแตกออกกลายเป็นแผล

ในทางนิติวิทยาศาสตร์ บาดแผลสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ชนิด คือ[1]

  1. บาดแผลถลอก (Abrasion)
  2. บาดแผลฟกช้ำ (Contusion of bruise)
  3. บาดแผลถูกแทง (Stab wound)
  4. บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ (Cut or incised wound)
  5. บาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบ (Lacerated wound)
  6. บาดแผลเกิดจากกระสุนปืน (Gunshot wound)

ชนิดของบาดแผล แก้

บาดแผลถลอก แก้

บาดแผลถลอก เป็นลักษณะของการเกิดบาดแผลที่บริเวณชั้นผิวหนังชั้นตื้น ซึ่งเป็นบาดแผลที่เกิดจากการฉีกขาดของผิวหนังที่เป็นหนังกำพร้า บาดแผลถลอกจะมีลักษณะเป็นขุยขาว ๆ ที่บริเวณชั้นผิวหนัง ซึ่งอาจจะมีเลือดหรือน้ำเหลืองซึมออกมาจากบาดแผลบ้างเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับแรงที่มากระทำที่บริเวณผิวหนัง ตามปกติบาดแผลถลอกจะหายเองเมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 วัน ถ้าไม่มีการติดเชื้อและการอักเสบของบาดแผล ลักษณะของบาดแผลจะเปลี่ยนจากขุยขาว ๆ เป็นตกสะเก็ดสีน้ำตาล แผลจะแห้งและแข็ง แต่ถ้าภายหลังจาก 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดบาดแผลแล้วมีการติดเชื้อและแผลอักเสบ บริเวณบาดแผลจะมีน้ำเหลืองและหนองไหลเยิ้ม

การเกิดบาดแผลถลอก เกิดจากการที่ของแข็งที่มีผิวหยาบ มากระทบหรือเสียดสีกับผิวหนัง หรืออาจเกิดจากการขีดข่วนของของมีคมหรือของเล่ม เช่นลวดหนาม เส้นลวดหรือเศษไม้เป็นต้น ลักษณะของบาดแผลถลอกที่เกิดจากการขีดข่วนของของแหลมหรือของมีคม จะมีลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นแนว ในการชันสูตรพลิกศพ ศพที่มีร่องรอยของบาดแผลถลอกจะมีลักษณะของบาดแผลเป็นสีน้ำตาล บริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลถลอกจะแห้งและแข็งกว่าผิวหนังบริเวณอื่น เพราะน้ำที่อยู่ภายในร่างกาย สามารถระเหยออกไปได้มากกว่าที่อื่น

บาดแผลฟกช้ำ แก้

การเกิดบาดแผลฟกช้ำ เกิดจากการที่ของแข็งที่มีผิวหยาบ มากระทบหรือเสียดสีกับผิวหนัง หรืออาจเกิดจากการขีดข่วนของของมีคมหรือของเล่ม เช่นลวดหนาม เส้นลวดหรือเศษไม้เป็นต้น ลักษณะของบาดแผลถลอกที่เกิดจากการขีดข่วนของของแหลมหรือของมีคม จะมีลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นแนว ในการชันสูตรพลิกศพ ศพที่มีร่องรอยของบาดแผลถลอกจะมีลักษณะของบาดแผลเป็นสีน้ำตาล บริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลถลอกจะแห้งและแข็งกว่าผิวหนังบริเวณอื่น เพราะน้ำที่อยู่ภายในร่างกาย สามารถระเหยออกไปได้มากกว่าที่อื่น

บาดแผลถูกแทง แก้

บาดแผลฉีดขาดขอบเรียบ แก้

บาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบ แก้

บาดแผลเกิดจากกระสุนปืน แก้

เป็นรู

ความสัมพันธ์ของบาดแผลกับการทำร้ายร่างกาย แก้

บาดแผลอันตรายสาหัส แก้

อ้างอิง แก้

  1. บาดแผลกับกฎหมาย, นิติเวชศาสตร์, ศ. นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, หน้า 279, 2544

แหล่งข้อมูลอื่น แก้