บางกอกซิตีแชนแนล

บางกอก ซิตี้ แชนแนล (อังกฤษ: Bangkok City Channel) สถานีโทรทัศน์กรุงเทพมหานคร เป็นสถานีโทรทัศน์สังกัดกรุงเทพมหานคร ออกอากาศอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ผ่านทางช่องทรูวิชั่นส์ 76 และช่องสัญญาณดาวเทียมในระบบ C-Band ช่อง 54 ตลอด 24 ชั่วโมง

บางกอก ซิตี้ แชนแนล
ความเป็นเจ้าของ
เจ้าของกรุงเทพมหานคร
ออกอากาศ
เคเบิลทีวี
ทรูวิชั่นส์ช่อง 76
ทีวีดาวเทียม
ไทยคม 53520 H 28125
C-bandช่อง 54
พีเอสไอช่อง 89

ประวัติ

แก้

บางกอก ซิตี้ แชนแนล เกิดจาก หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการบริหารงาน โดยร่วมกับคณะทำงานบริหารโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการรับชมช่องโทรทัศน์มากขึ้นของประชาชน เป็นประโยชน์ในการสื่อสารการทำงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างกว้างขวางขึ้น มีการนำเสนอข่าวสารอย่างชัดเจนและทันเหตุการณ์ รวมถึงเป็นช่องทางในการพูดคุยถึงนโยบายต่าง ๆ ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างโอกาสในการรับรู้ข่าวสารและมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครร่วมกันมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งเปิดกว้างให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารได้ และเป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และรับฟังปัญหาของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีเวทีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาทั้งในระดับวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน

รายการ

แก้

รายการของสถานี อาทิ "รายการเวทีเสาชิงช้า" เป็นการนำเสนอประเด็นที่อยู่ในความสนใจของชาวกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "รายการคุยกันวันละเขตกับสภากทม." เป็นรายการเจาะลึกเรื่องราวระดับเขตกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) รวมถึงโครงการที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อให้ประชาชนสนใจกรุงเทพมหานครมากขึ้น "รายการเสือหลงกรุง" เป็นรายการสารคดีบันเทิงซึ่งนำเสนอผ่านมุมมองของนักปั่นจักรยานเสือภูเขาที่จะนำเสนอเสน่ห์ทั้งสถานที่ วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ในแง่มุมที่งดงาม และค้นหาบางสิ่งที่แปลกและหายาก "รายการกีฬาคนกรุง" นำเสนอถึงเคล็ดลับด้านสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น[1]

อ้างอิง

แก้
  1. Bangkok City Channel สถานีโทรทัศน์ของคนกรุงเทพฯ หน้า 08 วารสาร กทม.สาร ประจำเดือนเมษายน 2554

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้