บันไดเสียงไมเนอร์

ในทฤษฎีดนตรี บันไดเสียงไมเนอร์ (อังกฤษ: minor scale) เป็นบันไดเสียงที่ซับซ้อนกว่าบันไดเสียงเมเจอร์ เพราะมีการสร้างบันไดเสียงนี้ได้สามรูปแบบ ได้แก่ บันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ (หรือ โหมดเอโอเลียน), บันไดเสียงฮาร์มอนิกไมเนอร์, และบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ (ขาขึ้นหรือขาลง)[1] แต่บันไดเสียงเมเจอร์มีรูปแบบเดียว

Musical scores are temporarily disabled.
Musical scores are temporarily disabled.
Musical scores are temporarily disabled.

บันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์แก้ไข

บันไดเสียงเนเชอรัลไมเนอร์ (อังกฤษ: natural minor scale; หรือโหมดเอโอเลียน) เป็นบันไดเสียงไดอาโทนิกชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเริ่มจากลำดับโน้ตขั้นที่ 6 ของบันไดเสียงเมเจอร์ ตัวอย่างเช่น บันไดเสียงเอเนเชอรัลไมเนอร์สามารถสร้างขึ้นโดยเริ่มจากลำดับโน้ตขั้นที่ 6 ของบันไดเสียงซีเมเจอร์

Musical scores are temporarily disabled.

อ้างอิงแก้ไข

  1. Kostka, Stefan; Payne, Dorothy (2004). Tonal Harmony (5th ed.). New York: McGraw-Hill. p. 12. ISBN 0-07-285260-7.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:บันไดเสียง