เปิดเมนูหลัก

นิยายภาพ คือบทประพันธ์ไม่ว่าจะร้อยแก้วหรือร้อยกรองอันมีภาพประกอบเหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง แต่จะไม่เน้นการใช้ภาพในการดำเนินเรื่องเป็นหลักแบบการ์ตูน